เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
17   คน
สถิติทั้งหมด
243964   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประกาศทั้งหมด

ค้นหาจาก :
15/05/2566 : แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 21
10/04/2566 : แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๓) 47
11/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๙๘ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 47
04/04/2566 : โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลง สำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 47
21/03/2566 : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๙๘ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน (ราคาตามท้องตลาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 49
20/03/2566 : ประกวดราคาโครงการเช่ารถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61
14/03/2566 : ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 50
03/03/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ 43
03/03/2566 : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ 14 (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ - หลังวัด) 45
03/03/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหารจาง หมู่ที่ 8 (สายรอบหมู่บ้าน) 48
21/02/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ 5 (สายถนนมิตรภาพ-โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา) 84
21/02/2566 : โครงการก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ) 36
22/02/2566 : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 75
10/02/2566 : โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 51
13/02/2566 : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 73
11/01/2566 : แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) 70
10/01/2566 : แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 68
21/12/2565 : โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ชุมชนด้วง หมู่ 6 (สายไปนาแม่หนูเด็น เอกฉัตร) 79
14/12/2565 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 (สายบ้านห้วยเสือเต้น-บ้านหนองหารจาง) 85
14/12/2565 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 74
02/12/2565 : โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เพาะพันธ์ปลา 87
08/11/2565 : โครงการปรับปรุงรั้วรอบสระว่ายน้ำพร้อมหลังคาสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 86
01/11/2565 : โครงการปรับปรุงเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 99
28/10/2565 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 79
17/11/2565 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมสายรอบบึงปากถุงเทียว 88
02/11/2565 : โครงการก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5 77
07/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๕๐๐๐๖ สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.๑๐๐๑-บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเสือเต้น ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd 91
11/10/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๐๖) สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ขก๑๐๐๑ - บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเสือเต้น ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 129
05/10/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๐๖) สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ขก๑๐๐๑ - บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเสือเต้น ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 104
05/10/2565 : ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๐๖) สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ขก๑๐๐๑ - บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเสือเต้น 88
23/09/2565 : โครงการซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 103
19/09/2565 : ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านห้วยเสือเต้น รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๑๓) บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ ๕ 131
19/09/2565 : ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านห้วยเสือเต้น รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๑๓) บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ ๕ 105
05/09/2565 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 121
05/09/2565 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 153
09/06/2565 : ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 309
30/05/2565 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สาย 155
19/05/2565 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง 149
17/05/2565 : ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง 150
17/05/2565 : ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน 13 ชุมชน 160
26/04/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะโครงการจรัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 146
25/04/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน 153
25/04/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองหญ้ารังกา ถึง ห้วยตับเต่า ม.7 162
21/04/2565 : ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญบัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 167
19/04/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน) 176
11/04/2565 : ประกาศ เรื่อง การดำเนินการการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3) 147
05/04/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. (สายแยกกลางบ้าน ถึง ถนนมิตรภาพ หมู่ 8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 161
04/05/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง บ้านแม่ปราณี โสภามา หมู่ 16) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 140
07/04/2565 : ราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง 146
04/04/2565 : ราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 171


หน้าที่ 1ทั้งหมด3
1 2 3 >>