เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
245   คน
สถิติทั้งหมด
202918   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประกาศทั้งหมด

ค้นหาจาก :
11/01/2566 : แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) 13
10/01/2566 : แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 15
21/12/2565 : โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ชุมชนด้วง หมู่ 6 (สายไปนาแม่หนูเด็น เอกฉัตร) 25
14/12/2565 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 (สายบ้านห้วยเสือเต้น-บ้านหนองหารจาง) 42
14/12/2565 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 33
02/12/2565 : โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เพาะพันธ์ปลา 38
08/11/2565 : โครงการปรับปรุงรั้วรอบสระว่ายน้ำพร้อมหลังคาสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 40
01/11/2565 : โครงการปรับปรุงเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 41
28/10/2565 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 37
17/11/2565 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมสายรอบบึงปากถุงเทียว 43
02/11/2565 : โครงการก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5 41
07/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๕๐๐๐๖ สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.๑๐๐๑-บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเสือเต้น ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd 47
11/10/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๐๖) สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ขก๑๐๐๑ - บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเสือเต้น ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 88
05/10/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๐๖) สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ขก๑๐๐๑ - บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเสือเต้น ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63
05/10/2565 : ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๐๖) สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ขก๑๐๐๑ - บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเสือเต้น 45
23/09/2565 : โครงการซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 62
19/09/2565 : ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านห้วยเสือเต้น รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๑๓) บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ ๕ 85
19/09/2565 : ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านห้วยเสือเต้น รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๑๓) บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ ๕ 67
05/09/2565 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 81
05/09/2565 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 107
09/06/2565 : ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 243
30/05/2565 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สาย 113
19/05/2565 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง 106
17/05/2565 : ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง 110
17/05/2565 : ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน 13 ชุมชน 115
26/04/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะโครงการจรัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 99
25/04/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน 114
25/04/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองหญ้ารังกา ถึง ห้วยตับเต่า ม.7 116
21/04/2565 : ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญบัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 120
19/04/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน) 133
11/04/2565 : ประกาศ เรื่อง การดำเนินการการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3) 104
05/04/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. (สายแยกกลางบ้าน ถึง ถนนมิตรภาพ หมู่ 8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 112
04/05/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง บ้านแม่ปราณี โสภามา หมู่ 16) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 103
07/04/2565 : ราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง 101
04/04/2565 : ราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 115
04/04/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง ถนนสายโคกหัวภู (หนองแปน) หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 104
05/04/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านหนองหญ้ารังกา ถึง ห้วยตับเต่า หมู่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 101
31/03/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. (สายสี่แยกวัดศิลารัตนาราม ถึง บ้านหินกองน้อย หมู 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 112
31/03/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโคกสูง ถึง สถานีรถไฟห้วยเสรียว หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 135
04/04/2565 : ประกาศ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านหนองหญ้ารังกา ถึง ห้วยตับเต่า หมู่ ๗) 107
25/03/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. (สายแยกกลางบ้าน ถึง ถนนมิตรภาพ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ) 110
25/03/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง ถนนสายโคกหัวภู (หนองแปน) หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ) 106
24/03/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง บ้านแม่ปราณี โสภามา หมู่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ) 120
23/03/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. (สายสี่แยกวัดศิลารัตนาราม ถึงบ้านหอนกองน้อย หมู่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 94
22/03/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโคกสูง ถึง สถานีรถไฟห้วยเสียว หมู่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 99
22/03/2565 : โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. (สายสี่แยกวัดศิลารัตนาราม ถึง บ้านหินกองใหญ่ หมู่ ๕ 96
21/03/2565 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง บ้านแม่ปราณี โสภามา หมู่ ๑๖) 111
21/03/2565 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโคกสูง ถึง สถานีรถไฟห้วยเสียว หมู่ ๙) 109
21/03/2565 : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. (สายแยกกลางบ้าน ถึง ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๘) 106
21/03/2565 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง ถนนสายโคกหัวภู (หนองแปน) หมู่ ๓ 108


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>