เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
80   คน
สถิติทั้งหมด
131233   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประกาศทั้งหมด

ค้นหาจาก :
17/05/2565 : ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง 4
17/05/2565 : ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน 13 ชุมชน 3
26/04/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะโครงการจรัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 9
25/04/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน 12
25/04/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองหญ้ารังกา ถึง ห้วยตับเต่า ม.7 14
21/04/2565 : ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญบัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 15
19/04/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน) 41
11/04/2565 : ประกาศ เรื่อง การดำเนินการการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3) 16
05/04/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. (สายแยกกลางบ้าน ถึง ถนนมิตรภาพ หมู่ 8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18
04/05/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง บ้านแม่ปราณี โสภามา หมู่ 16) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20
07/04/2565 : ราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง 15
04/04/2565 : ราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 24
04/04/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง ถนนสายโคกหัวภู (หนองแปน) หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12
05/04/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านหนองหญ้ารังกา ถึง ห้วยตับเต่า หมู่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12
31/03/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. (สายสี่แยกวัดศิลารัตนาราม ถึง บ้านหินกองน้อย หมู 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17
31/03/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโคกสูง ถึง สถานีรถไฟห้วยเสรียว หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 41
04/04/2565 : ประกาศ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านหนองหญ้ารังกา ถึง ห้วยตับเต่า หมู่ ๗) 18
25/03/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. (สายแยกกลางบ้าน ถึง ถนนมิตรภาพ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ) 19
25/03/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง ถนนสายโคกหัวภู (หนองแปน) หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ) 16
24/03/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง บ้านแม่ปราณี โสภามา หมู่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ) 23
23/03/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. (สายสี่แยกวัดศิลารัตนาราม ถึงบ้านหอนกองน้อย หมู่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21
22/03/2565 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโคกสูง ถึง สถานีรถไฟห้วยเสียว หมู่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17
22/03/2565 : โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. (สายสี่แยกวัดศิลารัตนาราม ถึง บ้านหินกองใหญ่ หมู่ ๕ 21
21/03/2565 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง บ้านแม่ปราณี โสภามา หมู่ ๑๖) 26
21/03/2565 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโคกสูง ถึง สถานีรถไฟห้วยเสียว หมู่ ๙) 24
21/03/2565 : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. (สายแยกกลางบ้าน ถึง ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๘) 18
21/03/2565 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง ถนนสายโคกหัวภู (หนองแปน) หมู่ ๓ 20
04/10/3107 : โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 35
18/01/2565 : ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 47
29/12/2564 : ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55
23/11/2564 : โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ หมู่ที่ 9 - ห้วยจ่ารือ หมู่ที่ 11 59
04/10/2564 : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 66
16/09/2564 : โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 80
15/09/2564 : โครงการจ้างเหมาต่อเติมห้องเก็บเอกสารกองคลัง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง 92
22/09/2564 : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง (ทาสีอาคาร) 94
08/09/2564 : โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด้กเล้กบ้านโคกสูง 81
08/09/2564 : โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 65
08/01/2564 : โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑) 189
04/01/2564 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านครูใหม่ ถึง วัดป่าบึงถุงเทียว บ้านโคกสูง หมู่ 17) 144
23/12/2563 : โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๑) 137
30/12/2563 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มโรงเรียนปากทาง ถึง ห้องแถว (ช่างต้า) หมู่ ๑๗) 141
01/12/2563 : โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) 149
15/12/2563 : ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชนกุดน้ำในส้อย หมู่ 10 สายรอบหนองบุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 147
15/12/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนหนองโน หมู่ 11 สายบ้านหนองโน-โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ (ฝั่งด้านทิศเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding) 173
15/12/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมฝา ค.ส.ล. ชุมชนโคกสูง หมู่ 9 สายข้างวัดโดนสระบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 161
05/11/2563 : โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมู่บ้าน ถึง สายบ้านครูวรรธนา สาริพันธ์ ถึงบ้านนางราตรี โสใหญ่ หมู่ 17) 159
04/11/2563 : โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกบ้านผู้ใหญ่แนน ถึง คลองชลประทาน หมู่ 10) 155
05/11/2563 : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปี 2564 102
02/11/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 168
30/10/2563 : โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านด้วง หมู่ 6 สายจากบ้านนางวันดี ประกอบกิจ - บ้านนางรัศมี สุทธาธิวงษ์ 114


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>