เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
498   คน
สถิติทั้งหมด
315129   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประกาศทั้งหมด

ค้นหาจาก :
04/12/2566 : ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยจัดซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1
22/11/2566 : ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 35
31/10/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 (สายโคกสูง - คำมืดใต้) 20
31/10/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 (สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 1001 - โคกสูง) 22
10/11/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหารจาง หมู่ที่ 8 (สายข้างวัดด้านทิศใต้ ไปหนองบักเลา) 21
10/11/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหารจาง หมู่ที่ 8 (สายบ้านแม่อ่อนสา สะตะ - ถนนสายรอบหมู้่บ้าน) 14
10/11/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองโน หมู่ที่ 11 (สายหน้าวัดหนองโน) 18
10/11/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 17 (สายจากบ้านนางสุดใจ-หน้าบ้านนางพริ้ง) 16
05/09/2566 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 45
01/09/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ 5 (สายสามแยกปาร์ควิว-คลองชลประทาน) 35
01/09/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 (สายคุ้มแสงสว่าง - หนองซองแมว) 44
23/08/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 17 (สายบ้านนายธนบดี – สนามกีฬา) 42
23/08/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 (สายสวนปาล์ม) 46
23/08/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองโน หมู่ที่ 11 (สายรอบหมู่บ้าน – หน้าสวนผู้ช่วยเนตร) 33
23/08/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 9 (สายดอนปู่ตา – นาแม่ฝ้าย) 46
09/08/2566 : โครงการซ่อมแซมภายในอาคารของโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้น 37
17/08/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบวัดป่าบึงปากถุงเทียว (ด้านทิศใต้) 41
08/08/2566 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Smart TV LCD Touch Screen ขนาด 86 นิ้ว) 37
07/08/2566 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ.50022 ถนนสายหนองโน – โคกสูงประชาสรรพ์ หมู่ที่ 11 32
07/08/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้ารังกา - โรงงานน้ำแข็งกิจวารี หมู่ที่ 7 31
07/08/2566 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ.50008 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 5 33
16/08/2566 : โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 37
16/08/2566 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ.50025 ถนนสายรอบบึงปากถุงเทียว ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 57
07/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.50018 สายน้ำพอง-กระนวน ถึงชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 41
30/06/2566 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ทั้ง 13 ชุมชน 42
11/07/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 7 (สายบ้านหนองหญ้ารังกา – โรงงานน้ำแข็งกิจวารี) 49
11/07/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 (สายข้างโรงงานไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น) 39
06/07/2566 : แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๔) 54
05/07/2566 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๕๐๐๑๘ สายน้ำพอง-กระนวน ถึงชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 51
29/05/2566 : โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 16 (สายสี่แยกรอบหมู่บ้านไปถนนลาดยาง) 61
01/06/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงปากถุงเทียว รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.50025 ) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 57
15/05/2566 : แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 77
10/04/2566 : แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๓) 106
11/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๙๘ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 104
04/04/2566 : โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลง สำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 103
21/03/2566 : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๙๘ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน (ราคาตามท้องตลาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 102
20/03/2566 : ประกวดราคาโครงการเช่ารถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 122
14/03/2566 : ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 100
03/03/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ 97
03/03/2566 : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ 14 (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ - หลังวัด) 92
03/03/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหารจาง หมู่ที่ 8 (สายรอบหมู่บ้าน) 98
21/02/2566 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ 5 (สายถนนมิตรภาพ-โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา) 129
21/02/2566 : โครงการก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ) 82
22/02/2566 : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 116
10/02/2566 : โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 99
13/02/2566 : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 117
11/01/2566 : แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) 118
10/01/2566 : แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 115
21/12/2565 : โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ชุมชนด้วง หมู่ 6 (สายไปนาแม่หนูเด็น เอกฉัตร) 127
14/12/2565 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 (สายบ้านห้วยเสือเต้น-บ้านหนองหารจาง) 131


หน้าที่ 1ทั้งหมด4
1 2 3 4 >>