เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
80   คน
สถิติทั้งหมด
131233   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
การแข่งขันฟุตบอลนัดเกียรติยศ ระหว่าง ทีมวีไอพีน้ำพอง พบ ทีมวีไอพีอุบลรัตน์
การแข่งขันฟุตบอลนัดเกียรติยศ ระหว่าง ทีมวีไอพีน้ำพอง พบ ทีมวีไอพีอุบลรัตน์
 6   0
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อเที่ยง สุโพธิ์ชัย
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อเที่ยง สุโพธิ์ชัย
 8   0
มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อเที่ยง สุโพธิ์ชัย
มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อเที่ยง สุโพธิ์ชัย
 1   0
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อชาญณรงค์ ชานนตรี
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อชาญณรงค์ ชานนตรี
 5   1
มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย นายชาญณรงค์ ชานนตรี
มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย นายชาญณรงค์ ชานนตรี
 1   0
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 13   0
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย
 12   0
ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวกับชุมชนให้กับประชาชนที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวกับชุมชนให้กับประชาชนที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 13   0
พิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อปราณี แม่ประจิตร
พิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อปราณี แม่ประจิตร
 4   6
ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
 18   6
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
 12   4
พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่หนูเจน ปาลสาร
พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่หนูเจน ปาลสาร
 3   4
ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวกับชุมชนให้กับประชาชนที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวกับชุมชนให้กับประชาชนที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 11   5
โครงการกระจายแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน
โครงการกระจายแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน
 10   6
รับมอบถุงยังชีพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าน้ำพอง
รับมอบถุงยังชีพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าน้ำพอง
 3   5
พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่จันทร์ ภูดินดาน
พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่จันทร์ ภูดินดาน
 6   5
พิธีฌาปนกิจคุณพ่อประเสริฐ วงษ์ดวง
พิธีฌาปนกิจคุณพ่อประเสริฐ วงษ์ดวง
 6   5
มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย คุณแม่วันดี โพวันนา ณ ชุมชนหนองโน
มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย คุณแม่วันดี โพวันนา ณ ชุมชนหนองโน
 2   4
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อบรรจง แซ่อึ่ง
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อบรรจง แซ่อึ่ง
 5   5
อบรมเชิงปฏิบัติการปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕
อบรมเชิงปฏิบัติการปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕
 15   5
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อมานะ ใจตรง
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อมานะ ใจตรง
 4   5
ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวกับชุมชนให้กับประชาชนที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวกับชุมชนให้กับประชาชนที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 11   7
รับมอบชุดวอร์มป้องกัน จำนวน ๑๕ ชุด และน้ำดื่ม โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
รับมอบชุดวอร์มป้องกัน จำนวน ๑๕ ชุด และน้ำดื่ม โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 2   4
 โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
 12   4
ช่วยเหลือภัยแล้ง สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ณ ชุมชนคำมืด หมู่ที่ ๑๒,หมู่ที่ ๑๔
ช่วยเหลือภัยแล้ง สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ณ ชุมชนคำมืด หมู่ที่ ๑๒,หมู่ที่ ๑๔
 7   4
ติดตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยไผ่มิตรภาพ-คำบง
ติดตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยไผ่มิตรภาพ-คำบง
 3   5
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อแป แพงจันทร์
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อแป แพงจันทร์
 6   4


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>