เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
241   คน
สถิติทั้งหมด
202914   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
พิธีฌาปนกิจศพ นายวิชัย ชัยชนะสมบัติ
พิธีฌาปนกิจศพ นายวิชัย ชัยชนะสมบัติ
    4
เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
    2
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อเจริญ โยธา
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อเจริญ โยธา
    7
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ๑๑๖ ปี ของดีน้ำพอง ประจำปี ๒๕๖๖
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ๑๑๖ ปี ของดีน้ำพอง ประจำปี ๒๕๖๖
    15
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
    3
มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓ ราย
มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓ ราย
    2
ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
    14
เปิดค่ายกิจกรรมอาสาฮักน้องปีที่ ๑๔
เปิดค่ายกิจกรรมอาสาฮักน้องปีที่ ๑๔
    4
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
    3
มอบของรางวัล การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลน้ำพอง จำนวน ๕ แห่ง
มอบของรางวัล การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลน้ำพอง จำนวน ๕ แห่ง
    3
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ ๙,๑๗
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ ๙,๑๗
    4
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อประชิตร์ พิมคำ
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อประชิตร์ พิมคำ
    3
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑๐
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑๐
    6
ประชุมชี้แจงข้อราชการและมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประชุมชี้แจงข้อราชการและมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น
    9
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ ๑๔
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ ๑๔
    9
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อนิกร หมีตรี
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อนิกร หมีตรี
    3
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ ๑๒
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ ๑๒
    3
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนหนองโน หมู่ที่ ๑๑
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนหนองโน หมู่ที่ ๑๑
    4
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑
    1
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    1
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๑๖
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๑๖
    0
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๓
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๓
    1
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อทวี วังคะฮาท
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อทวี วังคะฮาท
    18
ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ ๙
ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ ๙
    18
ร่วมแสดงความเสียใจและมอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อทวี วังคะฮาท
ร่วมแสดงความเสียใจและมอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อทวี วังคะฮาท
    17
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)
    23
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ ๕
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ ๕
    30


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>