เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
133   คน
สถิติทั้งหมด
245126   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
    8
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
    8
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
    8
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
    7
ติดตามโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ช่วงกิโลเมตรที่ ๖+๙๐๐ เมตร ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ระยะรวม ๖.๙ กิโลเมตร
ติดตามโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ช่วงกิโลเมตรที่ ๖+๙๐๐ เมตร ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ระยะรวม ๖.๙ กิโลเมตร
    15
การประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี ๒๕๖๖
การประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี ๒๕๖๖
    31
การประชุมประชาชน ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ ๑๐ เพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชน ของชุมชนกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑๐
การประชุมประชาชน ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ ๑๐ เพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชน ของชุมชนกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑๐
    30
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ ๑๐
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ ๑๐
    20
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลลำน้ำพองกรณีเหตุวาตภัย
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลลำน้ำพองกรณีเหตุวาตภัย
    17
พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ปัดทุมมา ฉ่ำมณี
พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ปัดทุมมา ฉ่ำมณี
    18
พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ประไพร โขพิมพ์
พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ประไพร โขพิมพ์
    18
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสอน เหล่าเจริญ
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสอน เหล่าเจริญ
    20
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑๐
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑๐
    20
การประชุมประชาชน ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ ๕ เพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชน ของชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ ๕
การประชุมประชาชน ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ ๕ เพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชน ของชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ ๕
    20
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ ๕
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ ๕
    19
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ ๕
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ ๕
    19
การประชุมประชาชน ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๑๖ เพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชน ของชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๑๖
การประชุมประชาชน ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๑๖ เพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชน ของชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๑๖
    23
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๑๖
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๑๖
    19
การประชุมประชาชน ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๓ เพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชน ของชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๓
การประชุมประชาชน ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๓ เพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชน ของชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๓
    17
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๓
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๓
    18
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๓
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๓
    20
การประชุมประชาชน ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑ เพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชน ของชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑
การประชุมประชาชน ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑ เพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชน ของชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑
    19
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑
    21
รับมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก.ถ.๕๐๐๑๘ สายน้ำพอง-กระนวน ถึง ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำพอง
รับมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก.ถ.๕๐๐๑๘ สายน้ำพอง-กระนวน ถึง ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำพอง
    15
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑
    19
ประชุมประชาชน ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ ๑๔ เพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชน ของชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ ๑๔
ประชุมประชาชน ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ ๑๔ เพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชน ของชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ ๑๔
    16
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ ๑๔
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ ๑๔
    15


หน้าที่ 1ทั้งหมด34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>