เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
44   คน
สถิติทั้งหมด
92092   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวกับชุมชนให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ในชุมชนคำมืดเหนือ
ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวกับชุมชนให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ในชุมชนคำมืดเหนือ
 9   7
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านคำมืดเหนือ หมู่ที่ ๑๔
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านคำมืดเหนือ หมู่ที่ ๑๔
 11   9
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 7   14
 เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ กำหนดเป็นสถานที่กักตัวสำหรับผู้เดินทางมาจังหวัดกลุ่มเสี่ยง
เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ กำหนดเป็นสถานที่กักตัวสำหรับผู้เดินทางมาจังหวัดกลุ่มเสี่ยง
 8   15
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านหนองโน หมู่ที่ ๑๑
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านหนองโน หมู่ที่ ๑๑
 11   9

  1
ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวกับชุมชนให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวกับชุมชนให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
 4   7
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑
 10   12
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนเเปลง (ฉบับที่ ๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนเเปลง (ฉบับที่ ๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
 14   14
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านหนองหารจาง  หมู่ที่ ๘
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ ๘
 10   10
ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
 10   11
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านคำมืดเหนือ หมู่ที่ ๑๒
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านคำมืดเหนือ หมู่ที่ ๑๒
 10   17
การประเมินผลงานการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบสุดท้าย
การประเมินผลงานการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบสุดท้าย
 10   15
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ ๗
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ ๗
 10   19
การปฏิบัติตัวกับชุมชนให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
การปฏิบัติตัวกับชุมชนให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
 5   12
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านด้วง หมู่ที่ ๖
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านด้วง หมู่ที่ ๖
 8   15
ประชุมโครงการภาคีเครือข่ายตำบลลำน้ำพองคุ้มครองผู้บริโภคด้วยแรงของชุมชน
ประชุมโครงการภาคีเครือข่ายตำบลลำน้ำพองคุ้มครองผู้บริโภคด้วยแรงของชุมชน
 8   18
ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อเสนอของบประมาณโครงการสนามกีฬากลาง อำเภอน้ำพอง จากกรมพละศึกษา
ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อเสนอของบประมาณโครงการสนามกีฬากลาง อำเภอน้ำพอง จากกรมพละศึกษา
 8   16
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๔
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๔
 11   23
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านหินกองน้อย  หมู่ที่ 5
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5
 11   17
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16
 11   8
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3
 10   15
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชนโคกสูง หมู่ที่ ๑๗
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชนโคกสูง หมู่ที่ ๑๗
 11   13
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)
 11   11
ตรวจโครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเส้นเรียบคลองชลประทานฝั่งขวา
ตรวจโครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเส้นเรียบคลองชลประทานฝั่งขวา
 5   19
ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง
ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง
 7   20
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๙
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๙
 11   19


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>