เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
518   คน
สถิติทั้งหมด
315149   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง 

ลงข่าว: 14/01/2566    17   93

(๑๔ มกราคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการให้ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายสำหรับเด็ก ส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างต่อเนื่องให้เด็ก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำน้ำพอง บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้น และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูงเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ และได้รับความอนุเคราะห์รถลำเลียงสายพานมาแสดงให้เด็กๆดูจากค่ายเปรมติณสูลานนท์