เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
467   คน
สถิติทั้งหมด
315098   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 

ลงข่าว: 21/10/2566    14   31

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๙๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลำน้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ประจำคูหาเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ทั้ง ๗ หน่วยเลือกตั้ง ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในการนี้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลมาสังเกตการณ์และดูความเรียบร้อยในการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้ง การส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำน้ำพองคอยอำนวยความสะดวก ตั้งแต่ก่อนมอบหีบบัตรเลือก การชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้งและกระบวนต่างๆ โดยมีวัสดุอุปกรณ์จำเป็นในการเลือกตั้ง ทั้งบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน แบบขีดคะแนน และบัตรเลือกตั้งตามจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนในการเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งให้นำไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยของแต่ละหน่วย ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย ได้ตรวจสอบอุปกรณ์การเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนนำไปเก็บยังสถานที่ปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นี้