เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
92085   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนเเปลง (ฉบับที่ ๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

ลงข่าว: 16/07/2564    14   13

(๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบึงปากถุงเทียว เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนเเปลง (ฉบับที่ ๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔