เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
80   คน
สถิติทั้งหมด
131233   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวกับชุมชนให้กับประชาชนที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

ลงข่าว: 06/05/2565    11   4

(๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายมาลัย เหล่าเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง พร้อมด้วยนายสำรอง แสนสีดา เลขานุการนายกเทศมนตรี นายเสงี่ยม โสสีทา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวกับชุมชนให้กับประชาชนที่สัมผัสกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ในชุมชนห้วยเสือเต้น,ชุมชนหนองหารจาง,ชุมชนหินกองน้อย,ชุมชนด้วง,ชุมชนหนองหญ้ารังกา,ชุมชนห้วยไผ้,ชุมชนหนองโน,ชุมชนคำมืดเหนือและชุมชนโคกสูง พร้อมมอบน้ำดื่ม,นม,ปลากระป๋อง,ไข่ไก่,ข้าวสาร ให้กับผู้กักตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๑ ครัวเรือน