เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
92089   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
13/09/2021 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ว่าด้วยการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๔
15/07/2564 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน กรกฎาคม 2564
24/06/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
04/06/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา 2. ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
16/06/2564 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน มิถุนายน 2564
27/05/2564 : ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์สายด่วน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
23/05/2564 : ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) พ.ศ. ๒๕๖๔
21/05/2564 : ขอเชิญร่วมกิจกรรมป้องกันและควบคุมยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคลัมปีสกิน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประจำปี 2564
13/05/2564 : คำสั่งที่ 281/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
13/05/2564 : คำสั่งที่ 280/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
13/05/2564 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน พฤษภาคม 2564
13/05/2564 : คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
13/05/2564 : คำแถลงนโยบาย การบริหารจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดย นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
07/05/2564 : คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง และรองประธานสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
27/04/2564 : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
27/04/2564 : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
16/04/2564 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน เมษายน 2564
17/03/2564 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน มีนาคม 2564
16/02/2564 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
08/02/2564 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>