เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
302   คน
สถิติทั้งหมด
243946   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
25/05/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง)
24/05/2566 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ดำเนินการประชุมเลือกกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง (แทนกรรมการที่ว่าง)
16/05/2566 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน พฤษภาคม 2566
19/04/2566 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน เมษายน 2566
03/04/2566 : ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
10/04/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง กำหนดงัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชน
07/04/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
24/03/2566 : ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
20/03/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
16/03/2566 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน มีนาคม 2566
14/02/2566 : ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
13/02/2566 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
27/01/2566 : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) เพิ่มเติม ในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
25/01/2566 : ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
25/01/2566 : ประกาศแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
24/01/2566 : ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
20/01/2566 : ประกาศผลการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
18/01/2566 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน มกราคม 2566
16/12/2565 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน ธันวาคม 2565
13/12/2565 : ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์


หน้าที่ 1ทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>