เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
239   คน
สถิติทั้งหมด
202912   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
25/01/2566 : ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
25/01/2566 : ประกาศแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
24/01/2566 : ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
20/01/2566 : ประกาศผลการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
18/01/2566 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน มกราคม 2566
16/12/2565 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน ธันวาคม 2565
13/12/2565 : ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์
13/12/2565 : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
12/12/2565 : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
23/11/2565 : ประกาศรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ประสบเหตุวาตภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
28/11/2565 : ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖
16/11/2565 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
07/11/2565 : ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งทั่วไป
01/11/2565 : ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
25/10/2565 : เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม "โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมภาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ" ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
20/10/2565 : ขอเชิญทุกท่านร่วมเที่ยวงานสืบสานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเวณบึงปากถุงเทียว เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2565
07/10/2565 : ประชาสัมพันธ์ ตารางออกรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
18/10/2565 : ประจำเดือน ตุลาคม 2565
29/08/2565 : ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570 ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
13/09/2565 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน กันยายน 2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>