เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
481   คน
สถิติทั้งหมด
315112   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
20/11/2566 : ตารางรับฝากขยะประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
15/11/2566 : ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗
10/11/2566 : ขอเชิญทุกท่านร่วมเที่ยวงานสืบสานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ บริเวณบึงปากถุงเทียว เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ระหว่างวันที่ 25 - 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
09/11/2566 : ประกาศรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
31/10/2566 : ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
30/10/2566 : แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑)
16/10/2566 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน ตุลาคม 2565
29/09/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
22/09/2566 : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20/09/2566 : หนังสือประมวงองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2566 การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษก กระทรวงมหาดไทยในรูปแบบ E-Book
15/09/2566 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน กันยายน 2566
11/09/2566 : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เขตเลือกตั้งที่ ๑
05/09/2566 : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
16/08/2566 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน สิงหาคม 2566
10/01/2565 : ประชาสัมพันธ์มาตรการการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15/06/2566 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน มิถุนายน 2566
14/06/2566 : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชี (ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2566) รายละเอียดตามไฟล์แนบ
25/05/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง)
24/05/2566 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ดำเนินการประชุมเลือกกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง (แทนกรรมการที่ว่าง)
16/05/2566 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน พฤษภาคม 2566


หน้าที่ 1ทั้งหมด9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>