เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
238   คน
สถิติทั้งหมด
202911   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • พิธีฌาปนกิจศพ นายวิชัย ชัยชนะสมบัติ
  พิธีฌาปนกิจศพ นายวิชัย ชัยชนะสมบัติ
 • เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนผู้สูงอายุในโ...
  เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนผู้สูงอายุในโ...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อเจริญ โยธา
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อเจริญ โยธา
 • ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมงา...
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมงา...
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
 • มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓ ...
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓ ...
 • ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
  ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
 • เปิดค่ายกิจกรรมอาสาฮักน้องปีที่ ๑๔
  เปิดค่ายกิจกรรมอาสาฮักน้องปีที่ ๑๔
 • โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ...
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ...
 • มอบของรางวัล การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง...
  มอบของรางวัล การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง...
 • โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเ...
  โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเ...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อประชิตร์ พิมคำ
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อประชิตร์ พิมคำ
 • โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเ...
  โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเ...
 • ประชุมชี้แจงข้อราชการและมอบนโยบายการป...
  ประชุมชี้แจงข้อราชการและมอบนโยบายการป...
 • โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเ...
  โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเ...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อนิกร หมีตรี
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อนิกร หมีตรี
 • โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเ...
  โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเ...
 • โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเ...
  โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเ...
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒)
ลงข่าว : 11/01/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 13
แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
ลงข่าว : 10/01/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 15
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ชุมชนด้วง หมู่ 6 (สายไปนาแม่หนูเด็น เอกฉัตร)
ลงข่าว : 21/12/2565 โดย : กองช่าง 25
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 (สายบ้านห้วยเสือเต้น-บ้านหนองหารจาง)
ลงข่าว : 14/12/2565 โดย : กองช่าง 41
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 14/12/2565 โดย : กองช่าง 32
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เพาะพันธ์ปลา
ลงข่าว : 02/12/2565 โดย : กองช่าง 37
โครงการปรับปรุงรั้วรอบสระว่ายน้ำพร้อมหลังคาสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 08/11/2565 โดย : กองช่าง 39
โครงการปรับปรุงเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 01/11/2565 โดย : กองช่าง 40
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 28/10/2565 โดย : กองช่าง 36
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมสายรอบบึงปากถุงเทียว
ลงข่าว : 17/11/2565 โดย : กองช่าง 42
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (23/01/2566) 4
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (09/11/2565) 41
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (21/07/2565) 91
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 (09/05/2565) 115
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (22/04/2565) 132
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (07/02/2565) 146
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 4) (07/02/2565) 137
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (12/01/2565) 147
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (25/10/2564) 174
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 3 (10/11/2564) 177
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
25/01/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย สำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2023 : จ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็กเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบึงปากถุงเทียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2023 : จ้างโครงการขุดลอกคลอง ชุมชนด้วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่1 (สายข้างวัดโพธิ์ชัย-หนองคู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : จ้างเหมาเครื่องเล่นกลางแจ้งส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมภายในซุ้มต่างๆและตกแต่งสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้

แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
กระดานข่าวทั่วไป
อินทผลัม ผลไม้มหัศจรรย์จากแดนอาหรับ ทั้งหวานอร่อยและมีสรรพคุณมากมาย ( อ่าน 153 / ตอบ 0 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 : 10:11   
กินข้าวแล้วปวดท้องหนักทันที กินปุ๊บ ถ่ายปั๊บ อาการนี้ผิดปกติไหม ( อ่าน 113 / ตอบ 0 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 : 09:50   
สูตรแนะนำวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 ฉีดอะไร-ห่างกี่เดือน? ( อ่าน 190 / ตอบ 0 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 : 10:41   
ล้วงลึก ทำไม ‘หมูแพง’ สวนทางค่าแรงขั้นต่ำ ( อ่าน 152 / ตอบ 0 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 : 10:37   
แมกนีเซียม เพื่อกระดูกและฟันที่แข็งแรง ( อ่าน 170 / ตอบ 0 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 : 21:37   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
แนะนำเทศบาลตำบลลำน้ำพอง กับการป้องกันการทุจริต
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ถุงเก็บทุกข์ สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
การบริหารจัดการขยะต้นทาง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
<< กุมภาพันธ์ 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมทางหลวง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมจัดหางาน
 • กรมสรรพากร
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • โยธาไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงบประมาณ