เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
80   คน
สถิติทั้งหมด
131233   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • การแข่งขันฟุตบอลนัดเกียรติยศ ระหว่าง ...
  การแข่งขันฟุตบอลนัดเกียรติยศ ระหว่าง ...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อเที่ยง สุโพธิ์ชัย
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อเที่ยง สุโพธิ์ชัย
 • มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อเที่...
  มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อเที่...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อชาญณรงค์ ชานนตรี
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อชาญณรงค์ ชานนตรี
 • มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย นายชาญณรงค...
  มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย นายชาญณรงค...
 • โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประ...
  โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประ...
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วน...
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วน...
 • ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
 • พิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อปราณี แม่ประจิตร
  พิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อปราณี แม่ประจิตร
 • ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
  ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ...
 • พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่หนูเจน ปาลสาร
  พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่หนูเจน ปาลสาร
 • ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
 • โครงการกระจายแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปร...
  โครงการกระจายแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปร...
 • รับมอบถุงยังชีพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่...
  รับมอบถุงยังชีพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่จันทร์ ภูดินดาน
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่จันทร์ ภูดินดาน
 • พิธีฌาปนกิจคุณพ่อประเสริฐ วงษ์ดวง
  พิธีฌาปนกิจคุณพ่อประเสริฐ วงษ์ดวง
 • มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย คุณแม่วันด...
  มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย คุณแม่วันด...
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง
ลงข่าว : 17/05/2565 โดย : กองการศึกษฯ 4
ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน 13 ชุมชน
ลงข่าว : 17/05/2565 โดย : กองการศึกษฯ 3
ประกาศ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะโครงการจรัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 26/04/2565 โดย : กองการศึกษฯ 9
ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน
ลงข่าว : 25/04/2565 โดย : กองการศึกษฯ 12
ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองหญ้ารังกา ถึง ห้วยตับเต่า ม.7
ลงข่าว : 25/04/2565 โดย : กองการศึกษฯ 14
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญบัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ลงข่าว : 21/04/2565 โดย : กองการศึกษฯ 15
ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน)
ลงข่าว : 19/04/2565 โดย : กองการศึกษฯ 41
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3)
ลงข่าว : 11/04/2565 โดย : กองการศึกษฯ 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. (สายแยกกลางบ้าน ถึง ถนนมิตรภาพ หมู่ 8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 05/04/2565 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง บ้านแม่ปราณี โสภามา หมู่ 16) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 04/05/2565 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 20
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (22/04/2565) 11
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (07/02/2565) 30
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 4) (07/02/2565) 38
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (12/01/2565) 30
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (25/10/2564) 65
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 3 (10/11/2564) 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่ 3) (10/11/2564) 61
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 2 (30/08/2564) 58
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่ 2) (30/08/2564) 64
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 (18/08/2564) 113
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
17/05/2022 : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้งระบบใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/05/2022 : จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2022 : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/04/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/04/2022 : ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2022 : จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2022 : ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/04/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2022 : จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการ สงกรานต์สุขใจ เมือบ้านปลอดภัย ห่างไกลโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2022 : โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
กระดานข่าวทั่วไป
สูตรแนะนำวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 ฉีดอะไร-ห่างกี่เดือน? ( อ่าน 36 / ตอบ 0 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 : 10:41   
ล้วงลึก ทำไม ‘หมูแพง’ สวนทางค่าแรงขั้นต่ำ ( อ่าน 35 / ตอบ 0 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 : 10:37   
แมกนีเซียม เพื่อกระดูกและฟันที่แข็งแรง ( อ่าน 48 / ตอบ 0 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 : 21:37   
รู้จักกับ “โพลีเด็กซ์โตรส” (Polydextrose) ( อ่าน 37 / ตอบ 0 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 : 21:26   
การสวนหน้ากากที่ถูกวิธี ( อ่าน 45 / ตอบ 0 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2565 : 13:57   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ถุงเก็บทุกข์ สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
การบริหารจัดการขยะต้นทาง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
<< เมษายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • โยธาไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมสรรพากร
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมทางหลวง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศาลปกครอง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ธ.ออมสิน
 • กรมจัดหางาน
 • กรมบัญชีกลาง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น