เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
244   คน
สถิติทั้งหมด
419230   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

คณะผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล :
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
ตำแหน่ง :
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ : 093-6325628
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมาลัย เหล่าเจริญ
ตำแหน่ง :
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ : 098-2861121
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวทิพย์ธิดา ทวิสุวรรณ์
ตำแหน่ง :
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ : 082-3889444
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสำรอง แสนสีดา
ตำแหน่ง :
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ : 081-9757976
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุรสิทธิ์ แก้วกันยา
ตำแหน่ง :
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ : 087-7723949
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
ตำแหน่ง :
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
คำสั่งแต่งตั้งรองนายก ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำแหน่ง :
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ตำแหน่ง :
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ตำแหน่ง :
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ : 089-8630829
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางประไพร เพ็งพักตร์
ตำแหน่ง :
รองปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ : 081-4968602
อีเมล์ :
หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1