เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
8   คน
สถิติวันนี้
507   คน
สถิติทั้งหมด
315138   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรัตนสุดา แก้วกันยา
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวทองปน กุลศรี
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางทองรัตน์ โยธะคง
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุชาดา เจริญเชื้อ
ตำแหน่ง :
ครู คศ.2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเยาวลักษณ์ กาพย์ไกรแก้ว
ตำแหน่ง :
ครู คศ.2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางกนกกร แสงสุวรรณ์
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกัญญาพร อามาตย์
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวธีรยา วังคะฮาด
ตำแหน่ง :
ครู คศ.2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายรพีพันธ์ แก้วคงคา
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวลลิตา เสาระโส
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธีรพงษ์ สมสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอภิสิทธิ์ โพธิ์สม
ตำแหน่ง :
บุคลากรสนับสนุนการสอน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเกวลี เเสงจันทร์
ตำแหน่ง :
ครูจ้าง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวสวัตต์ วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง :
ครูจ้าง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1