เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
45   คน
สถิติทั้งหมด
92093   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง

ชื่อ - นามสกุล :
นายรวมพล เมืองศรี
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรัตนสุดา แก้วกันยา
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายรัฐศาสตร์ เหล่าเจริญ
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวทองปน กุลศรี
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางทองรัตน์ โยธะคง
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุชาดา เจริญเชื้อ
ตำแหน่ง :
ครู คศ.2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเยาวลักษณ์ กาพย์ไกรแก้ว
ตำแหน่ง :
ครู คศ.2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางกนกกร แสงสุวรรณ์
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกัญญาพร อามาตย์
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวธีรยา วังคะฮาด
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายรพีพันธ์ แก้วคงคา
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวลลิตา เสาระโส
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธีรพงษ์ สมสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอภิสิทธิ์ โพธิ์สม
ตำแหน่ง :
บุคลากรสนับสนุนการสอน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเกวลี เเสงจันทร์
ตำแหน่ง :
ครูจ้าง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวสวัตต์ วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง :
ครูจ้าง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
Mr.Joebert T. Martinez
ตำแหน่ง :
ครูจ้าง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอมรศักดิ์ เพชรทอง
ตำแหน่ง :
ครูจ้าง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1