เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
497   คน
สถิติทั้งหมด
315128   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ - นามสกุล :
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ : 089-8630829
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนัชชา เพ็งพักตร์
ตำแหน่ง :
รองปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ : 081-4968602
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเกศรินทร์ ราชนาวี
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 087-2662264
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางปิยฉัตร รัตนชัย
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 061-0289685
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายกิตติพงษ์ เคนหล้า
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ : 096-7092919
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางยุพิน ศรีคันธะรัก
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 080-4003319
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรอาภา ทองใสย์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 098-6652248
อีเมล์ : Orthai_2011@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางดอกไม้ ทองสัน
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1