เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
44   คน
สถิติทั้งหมด
92092   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ - นามสกุล :
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธวัชชัย พลเสนา
ตำแหน่ง :
รองปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทรงศักดิ์ ธุรารัตน์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางดวงใจ สำนึกศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนัชชา เพ็งพักตร์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธวัชชัย พลเสนา
ตำแหน่ง :
รองปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธวัช มาศรี
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรอาภา ทองใสย์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :