เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
241   คน
สถิติทั้งหมด
419227   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นางปิยะฉัตร รัตนชัย
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพิกุล สีดาแก้ว
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวราตรี วรรณ์ชูมาตร์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางพรศรี โสสีทา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนัย เคนใบ
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนิตยา บุญจวง
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภัทรวดี ทูลธรรม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนุชศรา จันทร์สมบัติ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจันทิมา พรมมาหลง
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1