เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
96   คน
สถิติทั้งหมด
360123   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

กองการศึกษา

ชื่อ - นามสกุล :
นางยุพิน ศรีคันธะรัก
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชลธิชา แสงเนียม
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภรณ์ทิพย์ กลางหล้า
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชาญวัฒน์ เมืองผุย
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : chan-25@outlook.com
หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1