เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
494   คน
สถิติทั้งหมด
315125   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อ - นามสกุล :
นางดอกไม้ ทองสัน
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางดอกไม้ ทองสัน
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนงรักษ์ ชุมพล
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวดวงดาว อาจศิลา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวดวงกมล สีอุทธา
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุกัญญา แสงภา
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางจินตนา เนื่องมัจฉา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกิ่งแก้ว ปาสานะเต
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจิราวรรณ ชุมสีดา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุภาวรรณ สุริยวงศ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางศุภวรรณ์ ชุมพร
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุวิทย์ พลสุวรรณ
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศกุลนภัทร ทองสัน
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชลธิชา เนื่องโพนงาม
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิสาน ห้วยไผ่
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุวิน ยศภา
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1