เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
513   คน
สถิติทั้งหมด
315144   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ชื่อ - นามสกุล :
นายเรวัฒน์ ชัยอินทร์
ตำแหน่ง :
รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนภัทร สีดาแก้ว
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายปรีชา เพชรเวียง
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายโชคชัย นะวะรัตน์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายองอาจ เหล่าเจริญ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบรรจง ทองแท่ง
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ตำแหน่ง :
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภา
ตำแหน่ง :
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภา
ตำแหน่ง :
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
หน้าที่ 1ทั้งหมด1 1