เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 • ประกาศ / คำสั่ง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กฎหมายเลือกตั้ง
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • อำนาจหน้าที่
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • การบริหารงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • คำสั่งแบ่งแยกหน้าที่
 • คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจ
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 • นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • คะแนนผลการตรวจ LPA
 • คะแนนผลการตรวจ ITA
 • การให้บริการ
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การบริหารเงินงบประมาณ
 • แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 • เทศบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ข้อบังคับเทศบาล ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 • ประกาศคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แผนอัตรากำลัง
 • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขฯ
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • จดหมายข่าว
 • การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 • ประเภทและปริมาณขยะรีไซเคิล
 • สภาพอากาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
 • คำถามที่พบบ่อย
 • รายงานสิ่งแวดล้อมของโรงงานในพื้นที่
 • บริษัทไทยดริ้งค์ (ขอนแก่น) จำกัด
 • บจก. เคเคอุตสาหกรรมกรวด-ทราย
 • บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น
 • บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
 • บริษัทมอนเดลีซ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัทแก่นขวัญ จำกัด
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • สัญญาอื่นๆ
 • เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
 • ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • ค้นหาแบบฟอร์มเอกสาร
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  38   คน
  สถิติทั้งหมด
  83565   คน
  เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

  กระดานสนทนา (เว็บบอร์ด)

  ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป      สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
  หมวดหมู่เว็บบอร์ด :
  กระดานถาม-ตอบ จำนวนกระทู้ทั้งหมด (45)
  สมุดเยี่ยม จำนวนกระทู้ทั้งหมด (5)

     รายการกระทู้ทั้งหมด
  หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
  โดย
  วันที่
  대한민국 최고의 토토사이트 커뮤니티 다나와토토 입니다. (6/0)
  gtf
  5 พ.ค. 2564 : 14:15
  프리미어토토에서는 안전한 토토사이트를 안내해 드립니다. (7/0)
  zdsfe
  5 พ.ค. 2564 : 14:15
  토토사이트를 검증후 추천해 드리는 토토카페 입니다. (7/0)
  dd
  5 พ.ค. 2564 : 14:14
  토토청에서는 다양하고 안전한 토토사이트를 추천해 드립니다. (5/0)
  gtf
  5 พ.ค. 2564 : 14:13
  토토엠파이어가 검증한 먹튀보증 토토사이트를 소개합니다. (4/0)
  dd
  5 พ.ค. 2564 : 14:13
  토토사이트를 추천하는 토토에이전시 No.1 토토스터디 안내입니다. (1/0)
  jj
  5 พ.ค. 2564 : 14:12
  ขอแนะนำอุปกรณ์สำนักงาน ถังขยะและซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โทร.089-2043733 (23/0)
  อินเตอร์เฟรม
  17 ธ.ค. 2563 : 16:13
  การจัดการจราจร (18/0)
  คนใช้ถนน
  13 ธ.ค. 2563 : 18:47
  ข่าวสารน่ารู้ (23/0)
  Kero
  14 ต.ค. 2563 : 15:05
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" วันที่ 28 - 30 ต.ค. 63 จ.ขอนแก่น (39/0)
  YOTATHAI
  23 ก.ย. 2563 : 11:55
  ปวดคอ ปวดบ่า ปวดศีรษะ รู้แนวทางการรักษาจากต้นเหตุ (88/0)
  เอินเวย์กรุ๊ป
  18 ก.ย. 2563 : 13:35
  การเลือกศูนย์ดูแลผู้ป่วยและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดี ต้องดูอะไรบ้าง (88/0)
  forworkingkid
  17 ก.ย. 2563 : 14:25
  เทศบาลตำบลลำน้ำพองไม่ส่งเสริมให้มีการลงโฆษณาเกี่ยวกับการเล่นการพนันออนไลน์ (42/0)
  สำนักปลัดเทศบาล
  8 ก.ย. 2563 : 13:56
  แหล่งข้อมูลอ้างอิง เนื้อเพลง ที่มีข้อมูลเยอะ และความแม่นยำสูง (78/0)
  น้ำ
  22 พ.ค. 2563 : 16:44
  การดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (97/0)
  sarawut
  1 เม.ย. 2563 : 00:03
  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โ (68/0)
  sarawut
  31 มี.ค. 2563 : 23:56
  การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (53/0)
  sarawut
  31 มี.ค. 2563 : 23:54
  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (61/0)
  sarawut
  31 มี.ค. 2563 : 23:52
  คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู (56/0)
  sarawut
  31 มี.ค. 2563 : 23:51
  คู่มือการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (55/0)
  sarawut
  31 มี.ค. 2563 : 23:49


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
  1 2 3 >>