เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
243952   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

การประชุมประชาชน ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑ เพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชน ของชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑ 

ลงข่าว: 03/05/2566    12   17

(๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖) เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑ นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง ได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมประชาชน ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑ เพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชน ของชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๙ คน โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำน้ำพอง เป็นผู้ช่วยในการจัดเตรียมสถานที่และดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน