เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
10   คน
สถิติวันนี้
466   คน
สถิติทั้งหมด
315097   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

กองช่าง

ชื่อ - นามสกุล :
นายกิตติพงษ์ เคนหล้า
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายยรรยงค์ บุญจวง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอาทิตย์ แสงโลกีย์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศิริชัย ศรีวงษา
ตำแหน่ง :
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุนันท์ บุตนุ
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทองใบ บุควัน
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศุภนิต โสสีทา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรุ่งนภา ธุรารัตน์
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายนพคุณ พรมสุรีย์
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชัชวาล เมืองผุย
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายจตุเมธ บุญจวง
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมลฤดี ปีกลม
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1