เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
137   คน
สถิติทั้งหมด
224417   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแ...
  ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแ...
 • โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส...
  โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส...
 • มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
 • ประชุมหารือและเตรียมความพร้อม โครงการ...
  ประชุมหารือและเตรียมความพร้อม โครงการ...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญกอง สีดาแก้ว
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญกอง สีดาแก้ว
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MO...
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MO...
 • พิธีสวดพระอภิธรรม คุณพ่อบุญกอง สีดาแก้ว
  พิธีสวดพระอภิธรรม คุณพ่อบุญกอง สีดาแก้ว
 • พิธีปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร...
  พิธีปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร...
 • สมาชิก อปพร. เข้าฝึกฐานผจญเพลิง การใช...
  สมาชิก อปพร. เข้าฝึกฐานผจญเพลิง การใช...
 • ทดสอบกำลังใจโดยกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต
  ทดสอบกำลังใจโดยกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต
 • โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 • ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองข...
  ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองข...
 • ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน...
  ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน...
 • พิธีฌาปนกิจศพ นางอุไรพร สะตะ
  พิธีฌาปนกิจศพ นางอุไรพร สะตะ
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อแกะ คูนเสนาะ
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อแกะ คูนเสนาะ
 • ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
  ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
 • ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้อ...
  ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้อ...
 • ประชุมโครงการเสียงไร้สายในชุมชน ครั้ง...
  ประชุมโครงการเสียงไร้สายในชุมชน ครั้ง...
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๙๘ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน (ราคาตามท้องตลาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 21/03/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 17
ประกวดราคาโครงการเช่ารถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 20/03/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 20
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
ลงข่าว : 14/03/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
ลงข่าว : 03/03/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 12
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ 14 (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ - หลังวัด)
ลงข่าว : 03/03/2566 โดย : กองช่าง 18
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหารจาง หมู่ที่ 8 (สายรอบหมู่บ้าน)
ลงข่าว : 03/03/2566 โดย : กองช่าง 17
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ 5 (สายถนนมิตรภาพ-โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา)
ลงข่าว : 21/02/2566 โดย : กองช่าง 57
โครงการก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ)
ลงข่าว : 21/02/2566 โดย : กองช่าง 17
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 22/02/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 49
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 10/02/2566 โดย : กองช่าง 33
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (23/01/2566) 38
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (09/11/2565) 83
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (21/07/2565) 122
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 (09/05/2565) 150
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (22/04/2565) 161
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (07/02/2565) 182
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 4) (07/02/2565) 170
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (12/01/2565) 190
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (25/10/2564) 206
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 3 (10/11/2564) 212
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
27/03/2023 : จ้างเหมากำจัดหนูภายในสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนทางขึ้นลง สำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2023 : ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2023 : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๙๘ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน (ราคาตามท้องตลาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/03/2023 : ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/03/2023 : ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 90 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2023 : จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2023 : จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กอ 1103 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : โครงการเช่ารถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
กระดานข่าวทั่วไป
เลือกตั้ง 66 กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ 8 จังหวัด จำนวน ส.ส. เพิ่ม-ลด ( อ่าน 26 / ตอบ 0 )
    โดย : kk  np   เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 : 11:07   
เช็ก 70 พื้นที่ ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งเกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบสุขภาพ ( อ่าน 28 / ตอบ 0 )
    โดย : kk  np   เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 : 11:00   
ครม.จัดเต็ม 8 หมื่นล้านผ่านงบ ลดภาษี ครม.วางแผนใช้จ่ายล่วงหน้ารับมือช่วงยุบสภา ( อ่าน 23 / ตอบ 0 )
    โดย : kk  np   เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 : 10:47   
อินทผลัม ผลไม้มหัศจรรย์จากแดนอาหรับ ทั้งหวานอร่อยและมีสรรพคุณมากมาย ( อ่าน 220 / ตอบ 0 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 : 10:11   
กินข้าวแล้วปวดท้องหนักทันที กินปุ๊บ ถ่ายปั๊บ อาการนี้ผิดปกติไหม ( อ่าน 156 / ตอบ 0 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 : 09:50   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
แนะนำเทศบาลตำบลลำน้ำพอง กับการป้องกันการทุจริต
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ถุงเก็บทุกข์ สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
การบริหารจัดการขยะต้นทาง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
<< เมษายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • โยธาไทย
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมทางหลวง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมสรรพากร
 • กรมจัดหางาน
 • ธ.ธกส
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงการคลัง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ธ.ออมสิน