เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
239   คน
สถิติทั้งหมด
183055   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส....
  โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส....
 • สนับสนุนนางรำร่วมบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ...
  สนับสนุนนางรำร่วมบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อจำปี สาครเจริญ
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อจำปี สาครเจริญ
 • ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา...
  ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา...
 • ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
  ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
 • ประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตภาคตะวั...
  ประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตภาคตะวั...
 • พิธีขึ้นบ้านใหม่ "บ้านท่าหว้า-น้...
  พิธีขึ้นบ้านใหม่ "บ้านท่าหว้า-น้...
 • รับฟังข้อปฏิบัติและข้อเสนอแนะเรื่อง ก...
  รับฟังข้อปฏิบัติและข้อเสนอแนะเรื่อง ก...
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและพิ...
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและพิ...
 • ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
 • เยื่ยมให้กำลังใจการสร้างเรือนโบราณ วิ...
  เยื่ยมให้กำลังใจการสร้างเรือนโบราณ วิ...
 • โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๕ ค...
  โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๕ ค...
 • มอบบ้านโครงการ บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ ...
  มอบบ้านโครงการ บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ ...
 • พิธีเปิดโรงไฟฟ้าน้ำพอง ณ โรงไฟฟ้าน้ำพอง
  พิธีเปิดโรงไฟฟ้าน้ำพอง ณ โรงไฟฟ้าน้ำพอง
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่แช่ม สิมมาลา
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่แช่ม สิมมาลา
 • มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย คุณแม่แซ่ม...
  มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย คุณแม่แซ่ม...
 • ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ...
  ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ...
 • ออกให้บริการฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุน...
  ออกให้บริการฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุน...
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เพาะพันธ์ปลา
ลงข่าว : 02/12/2565 โดย : กองช่าง 5
โครงการปรับปรุงรั้วรอบสระว่ายน้ำพร้อมหลังคาสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 08/11/2565 โดย : กองช่าง 8
โครงการปรับปรุงเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 01/11/2565 โดย : กองช่าง 11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 28/10/2565 โดย : กองช่าง 10
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมสายรอบบึงปากถุงเทียว
ลงข่าว : 17/11/2565 โดย : กองช่าง 12
โครงการก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5
ลงข่าว : 02/11/2565 โดย : กองช่าง 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๕๐๐๐๖ สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.๑๐๐๑-บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเสือเต้น ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
ลงข่าว : 07/11/2565 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๐๖) สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ขก๑๐๐๑ - บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเสือเต้น ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 11/10/2565 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 53
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๐๖) สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ขก๑๐๐๑ - บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเสือเต้น ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 05/10/2565 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 38
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๐๖) สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ขก๑๐๐๑ - บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเสือเต้น
ลงข่าว : 05/10/2565 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 23
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (09/11/2565) 14
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (21/07/2565) 60
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 (09/05/2565) 79
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (22/04/2565) 97
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (07/02/2565) 112
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 4) (07/02/2565) 106
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (12/01/2565) 112
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (25/10/2564) 138
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 3 (10/11/2564) 140
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่ 3) (10/11/2564) 139
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
02/12/2022 : จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ ( รถกู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/12/2022 : ซื้อถังพลาสติกตามแนวทางพระราชดำริโครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2022 : ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 (จำนวน 40 วัน ทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2022 : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2022 : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เพาะพันธ์ปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2022 : จ้างเหมาซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ผค 9869 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2022 : ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โครงการยืมและหมุนเวียนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2022 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ทะเบียน 84-3444 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2022 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ทะเบียน 86-0828 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2022 : ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน( เก้าอี้พลาสติก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
กระดานข่าวทั่วไป
อินทผลัม ผลไม้มหัศจรรย์จากแดนอาหรับ ทั้งหวานอร่อยและมีสรรพคุณมากมาย ( อ่าน 113 / ตอบ 0 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 : 10:11   
กินข้าวแล้วปวดท้องหนักทันที กินปุ๊บ ถ่ายปั๊บ อาการนี้ผิดปกติไหม ( อ่าน 84 / ตอบ 0 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 : 09:50   
สูตรแนะนำวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 ฉีดอะไร-ห่างกี่เดือน? ( อ่าน 152 / ตอบ 0 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 : 10:41   
ล้วงลึก ทำไม ‘หมูแพง’ สวนทางค่าแรงขั้นต่ำ ( อ่าน 120 / ตอบ 0 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 : 10:37   
แมกนีเซียม เพื่อกระดูกและฟันที่แข็งแรง ( อ่าน 126 / ตอบ 0 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 : 21:37   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
แนะนำเทศบาลตำบลลำน้ำพอง กับการป้องกันการทุจริต
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ถุงเก็บทุกข์ สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
การบริหารจัดการขยะต้นทาง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
<< ธันวาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศาลปกครอง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ธ.ธกส
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมสรรพากร
 • โยธาไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงบประมาณ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร