เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
8   คน
สถิติวันนี้
513   คน
สถิติทั้งหมด
315144   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • พิธีเปิดงานกีฬาสีภายใน โรงเรียนน้ำพอง...
  พิธีเปิดงานกีฬาสีภายใน โรงเรียนน้ำพอง...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณยายปัน พลเกิ้ล
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณยายปัน พลเกิ้ล
 • ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีด ส...
  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีด ส...
 • รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมือ...
  รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมือ...
 • พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพต...
  พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพต...
 • การมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่นางนพมาศ ...
  การมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่นางนพมาศ ...
 • การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาพื้นบ...
  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาพื้นบ...
 • การประกวดนางนพมาศ และการแข่งขันชกมวยไ...
  การประกวดนางนพมาศ และการแข่งขันชกมวยไ...
 • ขบวนแห่นางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ...
  ขบวนแห่นางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ...
 • ประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังห...
  ประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังห...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองสุข สำนักวังชัย
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองสุข สำนักวังชัย
 • ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบด้านส...
  ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบด้านส...
 • ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
  ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
 • ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล...
  ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล...
 • ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
  ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
 • พิธีฌาปนกิจศพ นายสกนธ์เพชร ตันกูล
  พิธีฌาปนกิจศพ นายสกนธ์เพชร ตันกูล
 • ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้การช...
  ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้การช...
 • สวดอภิธรรมศพ นายสกนธ์เพชร ตันกูล
  สวดอภิธรรมศพ นายสกนธ์เพชร ตันกูล
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยจัดซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 04/12/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 1
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567
ลงข่าว : 22/11/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 35
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 (สายโคกสูง - คำมืดใต้)
ลงข่าว : 31/10/2566 โดย : กองช่าง 20
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 (สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 1001 - โคกสูง)
ลงข่าว : 31/10/2566 โดย : กองช่าง 22
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหารจาง หมู่ที่ 8 (สายข้างวัดด้านทิศใต้ ไปหนองบักเลา)
ลงข่าว : 10/11/2566 โดย : กองช่าง 21
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหารจาง หมู่ที่ 8 (สายบ้านแม่อ่อนสา สะตะ - ถนนสายรอบหมู้่บ้าน)
ลงข่าว : 10/11/2566 โดย : กองช่าง 14
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองโน หมู่ที่ 11 (สายหน้าวัดหนองโน)
ลงข่าว : 10/11/2566 โดย : กองช่าง 18
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 17 (สายจากบ้านนางสุดใจ-หน้าบ้านนางพริ้ง)
ลงข่าว : 10/11/2566 โดย : กองช่าง 16
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 05/09/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 45
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ 5 (สายสามแยกปาร์ควิว-คลองชลประทาน)
ลงข่าว : 01/09/2566 โดย : กองช่าง 36
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ว่าด้วยการดำเนินการประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (10/09/2566) 38
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 (27/02/2566) 104
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) (27/02/2566) 89
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3) (27/12/2565) 96
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) (29/09/2565) 108
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) (29/09/2565) 108
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) (16/09/2565) 130
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) (25/08/2565) 87
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (15/08/2565) 106
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (23/01/2566) 138
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
04/12/2023 : ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยจัดซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/12/2023 : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๑๖ (สายทางไปวัดป่าดอนหอ - โรงสีชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2023 : ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566 (จำนวน 18 วัน ทำการ) เดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2023 : โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยจัดซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง
22/11/2023 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 17 ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ 14 ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 9 ตามโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 7 ตามโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตามโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ขออนุญาลลาไปต่างประเทศ ทั่วไป ( 6 ธ.ค. 66 ) ขก 0023.3/ 32332
ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ ทั่วไป ( 4 ธ.ค. 66 ) ขก 0023.3/ 32155
แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
กระดานข่าวทั่วไป
โครงการออกประชาคม ทำแผนพัฒนาเทศบาล ( อ่าน 159 / ตอบ 4 )
    โดย : mili  zz   เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2566 : 06:40    ตอบล่าสุด : mili  zz
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ( อ่าน 104 / ตอบ 2 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 : 22:30    ตอบล่าสุด : พิมดาว  น่ารัก
ขอติดต่อเทศบาลการเก็บขยะ ( อ่าน 133 / ตอบ 2 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566 : 16:30    ตอบล่าสุด : kai  tawan
เลือกตั้ง 66 กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ 8 จังหวัด จำนวน ส.ส. เพิ่ม-ลด ( อ่าน 176 / ตอบ 0 )
    โดย : kk  np   เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 : 11:07   
เช็ก 70 พื้นที่ ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งเกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบสุขภาพ ( อ่าน 136 / ตอบ 0 )
    โดย : kk  np   เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 : 11:00   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
การบริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
แนะนำเทศบาลตำบลลำน้ำพอง กับการป้องกันการทุจริต
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ถุงเก็บทุกข์ สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
<< ธันวาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • โยธาไทย
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศาลปกครอง
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธ.ออมสิน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ธ.ธกส
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงบประมาณ