เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
409   คน
สถิติทั้งหมด
116690   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่พุด พันพรม
  พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่พุด พันพรม
 • ฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสาน...
  ฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสาน...
 • ประชุมขับเคลื่อนงานอาสาสมัครสาธารณสุข...
  ประชุมขับเคลื่อนงานอาสาสมัครสาธารณสุข...
 • ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่จันที ขุลีเทาว์
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่จันที ขุลีเทาว์
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่ออุเทน พรมมา
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่ออุเทน พรมมา
 • โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส...
  โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส...
 • ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564
  ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564
 • พิธีฌาปนกิจศพ นายบุญเกิด เตี้ยคำ
  พิธีฌาปนกิจศพ นายบุญเกิด เตี้ยคำ
 • มอบถุงยังชีพให้คนพิการทางการเห็น โดยไ...
  มอบถุงยังชีพให้คนพิการทางการเห็น โดยไ...
 • ร่วมแสดงความเสียใจและมอบพวงหรีดแสดงคว...
  ร่วมแสดงความเสียใจและมอบพวงหรีดแสดงคว...
 • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานข...
  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานข...
 • มอบขนมให้แก่เด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็...
  มอบขนมให้แก่เด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็...
 • พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัต...
  พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัต...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสุรสีย์ เหล่าสมบัติ
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสุรสีย์ เหล่าสมบัติ
 • ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
 • ประชุมพัฒนางานบริหารจัดการสถานีสูบน้ำ...
  ประชุมพัฒนางานบริหารจัดการสถานีสูบน้ำ...
 • โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง โร...
  โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง โร...
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ หมู่ที่ 9 - ห้วยจ่ารือ หมู่ที่ 11
ลงข่าว : 23/11/2564 โดย : กองช่าง 5
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12
ลงข่าว : 04/10/2564 โดย : กองช่าง 15
โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 16/09/2564 โดย : กองช่าง 33
โครงการจ้างเหมาต่อเติมห้องเก็บเอกสารกองคลัง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 15/09/2564 โดย : กองช่าง 37
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง (ทาสีอาคาร)
ลงข่าว : 22/09/2564 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 41
โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด้กเล้กบ้านโคกสูง
ลงข่าว : 08/09/2564 โดย : กองช่าง 25
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 08/09/2564 โดย : กองช่าง 22
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑)
ลงข่าว : 08/01/2564 โดย : กองช่าง 126
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านครูใหม่ ถึง วัดป่าบึงถุงเทียว บ้านโคกสูง หมู่ 17)
ลงข่าว : 04/01/2564 โดย : กองช่าง 90
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๑)
ลงข่าว : 23/12/2563 โดย : กองช่าง 82
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (25/10/2564) 8
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 3 (10/11/2564) 8
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่ 3) (10/11/2564) 7
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 2 (30/08/2564) 8
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่ 2) (30/08/2564) 8
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 (18/08/2564) 34
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 (13/08/2564) 29
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (27/07/2564) 32
รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (27/07/2564) 33
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (29/06/2564) 31
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
03/12/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากคลองชลประทาน ถึง หนองบุ่ง หมู่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/12/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ถึง สถานีรถไฟห้วยเสียว หมู่ 14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/12/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (สายห้วยตับเต่านาพ่อสีบู หมู่11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล สายรอบบึงปากถุงเทียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2021 : จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ หมู่ที่ 9 - ห้วยจ่ารือ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2021 : จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดวัชพืชน้ำในบึงปากถุงเทียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2021 : โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้งระบบใช้งาน
01/11/2021 : จ้างจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาการเปรียญ วัดกุดน้ำใสน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
กระดานข่าวทั่วไป
ซีรีย์จีนยอดนิยมที่คุณไม่สมควรพลาด ( อ่าน 24 / ตอบ 0 )
    โดย : Admin   เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2564 : 14:37   
เพื่อคุณนั้นรับมองภาพยนตร์อย่างสนุกสนาน ( อ่าน 19 / ตอบ 0 )
    โดย : Admin   เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2564 : 00:33   
งดการลงโฆษณาเกี่ยวกับการเชิญร่วมเล่นการพนันออนไลน์ทุกกรณี ( อ่าน 18 / ตอบ 0 )
    โดย : สำนักปลัดเทศบาล   เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564 : 09:17   
รับทำ SEO ประสิทธิภาพ ( อ่าน 24 / ตอบ 0 )
    โดย : GGPRO   เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564 : 02:25   
ดูหนังผ่อนคลาย ( อ่าน 16 / ตอบ 0 )
    โดย : นนทนัท   เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564 : 23:07   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ถุงเก็บทุกข์ สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
การบริหารจัดการขยะต้นทาง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธ.ธกส
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมจัดหางาน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • โยธาไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมบัญชีกลาง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศาลปกครอง
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย