เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
32   คน
สถิติทั้งหมด
97189   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำน...
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำน...
 • ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพั...
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพั...
 • ร่วมสนับสนุนมอบอาหารว่าง เพื่อบริการส...
  ร่วมสนับสนุนมอบอาหารว่าง เพื่อบริการส...
 • ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเ...
  ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเ...
 • โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาก...
  โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาก...
 • โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
  โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่หนู นันโมง
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่หนู นันโมง
 • ตรวจสอบการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขป...
  ตรวจสอบการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขป...
 • กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโค...
  กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโค...
 • ตรวจสอบการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขป...
  ตรวจสอบการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขป...
 • ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลน้ำพอง
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลน้ำพอง
 • ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อทวี ขัตติยะนนท์
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อทวี ขัตติยะนนท์
 • ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน สังกัดอ...
  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน สังกัดอ...
 • รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ใ...
  รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ใ...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่เกียง กองเกิด
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่เกียง กองเกิด
 • ตรวจสอบสภาพอาคาร ตามแผนตรวจสอบสภาพอาค...
  ตรวจสอบสภาพอาคาร ตามแผนตรวจสอบสภาพอาค...
 • มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อทวี ...
  มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อทวี ...
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง (ทาสีอาคาร)
ลงข่าว : 22/09/2564 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 4
โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด้กเล้กบ้านโคกสูง
ลงข่าว : 08/09/2564 โดย : กองช่าง 1
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 08/09/2564 โดย : กองช่าง 2
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑)
ลงข่าว : 08/01/2564 โดย : กองช่าง 88
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านครูใหม่ ถึง วัดป่าบึงถุงเทียว บ้านโคกสูง หมู่ 17)
ลงข่าว : 04/01/2564 โดย : กองช่าง 71
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๑)
ลงข่าว : 23/12/2563 โดย : กองช่าง 59
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มโรงเรียนปากทาง ถึง ห้องแถว (ช่างต้า) หมู่ ๑๗)
ลงข่าว : 30/12/2563 โดย : กองช่าง 72
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)
ลงข่าว : 01/12/2563 โดย : กองช่าง 76
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชนกุดน้ำในส้อย หมู่ 10 สายรอบหนองบุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 15/12/2563 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนหนองโน หมู่ 11 สายบ้านหนองโน-โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ (ฝั่งด้านทิศเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
ลงข่าว : 15/12/2563 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 77
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 (18/08/2564) 16
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 (13/08/2564) 14
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (27/07/2564) 19
รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (27/07/2564) 14
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (29/06/2564) 16
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (07/06/2564) 29
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก (07/06/2564) 47
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (04/05/2564) 30
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 (07/05/2564) 68
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ (07/05/2564) 114
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
21/09/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารวิสาหกิจชุมชนและห้องน้ำ เพื่ือตั้งเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชน (Commmunity Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2021 : จ้างเหมารถขนย้ายกิ่งไม้และวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2021 : จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง (ทาสีอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2021 : จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2021 : จ้างปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2021 : โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ
17/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงปากถุงเทียว-วัดป่าบึงปากถุงเทียว หมู่ 17 ชุมชนโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนมิตรภาพ-หนองหารจาง หมู่ 5 ชุมชนหินกองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโน-โคกทวีจัก หมู่ 11 ชุมชนหนองโน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
กระดานข่าวทั่วไป
ขออนุญาตใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์ ข่าวดี ( อ่าน 3 / ตอบ 0 )
    โดย : gaming   เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564 : 13:50   
แตกง่าย ได้จริง100% ( อ่าน 2 / ตอบ 0 )
    โดย : AMB888VIP   เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564 : 06:09   
สนุกแถมได้รับเงินสดดดด++ ( อ่าน 2 / ตอบ 0 )
    โดย : มะกรูด   เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564 : 02:46   
น้ำมันสกัดเย็น 9 ชนิด Miracles 9 Oils สุดยอดตัวช่วยบำรุงร่างกาย ( อ่าน 5 / ตอบ 0 )
    โดย : diathongdee   เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564 : 16:58   
รีไฟแนนซ์รถยนต์อย่างไรให้คุ้มค่า ได้เงินก้อนเหลือใช้กลับมา ( อ่าน 3 / ตอบ 0 )
    โดย : Rtd   เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2564 : 23:59   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ถุงเก็บทุกข์ สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
การบริหารจัดการขยะต้นทาง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
<< กันยายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมสรรพากร
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงบประมาณ
 • โยธาไทย
 • กรมจัดหางาน
 • กรมบัญชีกลาง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ธ.ธกส
 • กระทรวงการคลัง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศาลปกครอง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมทางหลวง