เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
266   คน
สถิติทั้งหมด
391145   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย...
  โครงการให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย...
 • โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส....
  โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส....
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ บุญจันทร์ โสสีทา
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ บุญจันทร์ โสสีทา
 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายแกนด...
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายแกนด...
 • ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการลำน...
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการลำน...
 • ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรดน้ำขอพร...
  ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรดน้ำขอพร...
 • รับรางวัลเกียรติคุณ “รางวัลไทย” รางวั...
  รับรางวัลเกียรติคุณ “รางวัลไทย” รางวั...
 • ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่...
  ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
 • รางวัลเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิ...
  รางวัลเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิ...
 • โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
  โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 • ประชุมศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสัง...
  ประชุมศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสัง...
 • ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ...
  ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ...
 • มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
 • ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
  ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่บุญทัน ฝ่ายทอง
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่บุญทัน ฝ่ายทอง
 • ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ประกวดราคาซื้อ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ. 50004 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - ชุมชนบ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 04/04/2567 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 22
โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 6 จุด
ลงข่าว : 02/04/2567 โดย : กองช่าง 13
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567
ลงข่าว : 27/03/2567 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 34
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567
ลงข่าว : 20/03/2567 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 31
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ.50025 สายรอบบึงปากถุงเทียว ชุมชนบ้านด้วง หมู่ที่ 6
ลงข่าว : 18/03/2567 โดย : กองช่าง 23
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 9 (สายจากแยกประปาหมู่บ้าน – หน้าวัดโนนสระบัว
ลงข่าว : 28/02/2567 โดย : กองช่าง 38
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 3 ( สายบ้านห้วยเสือเต้น - หนองหารจาง)
ลงข่าว : 08/03/2567 โดย : กองช่าง 36
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16
ลงข่าว : 06/03/2567 โดย : กองช่าง 32
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ 1
ลงข่าว : 06/03/2567 โดย : กองช่าง 22
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567
ลงข่าว : 29/02/2567 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 47
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 (20/12/2566) 83
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ว่าด้วยการดำเนินการประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (10/09/2566) 105
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 (27/02/2566) 158
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) (27/02/2566) 146
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3) (27/12/2565) 150
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) (29/09/2565) 157
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) (29/09/2565) 160
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) (16/09/2565) 220
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) (25/08/2565) 148
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (15/08/2565) 154
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
17/04/2024 : ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้งภายในชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 : ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ.๕๐๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒ - ชุมชนบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/04/2024 : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสารับ-ส่งวิทยุสื่อสารพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการรับส่งสัญญาณ ขนาดความสูง ๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2024 : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ - ส่ง VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2024 : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ - ส่ง VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 : ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ.๕๐๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒ - ชุมชนบ้านหนองหารจาง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/04/2024 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2024 : จ้างเหมาจัดทำพวงมาลัยดอกไม้สด ตามโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2024 : ซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2024 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน 2560
กระดานข่าวทั่วไป
วิ่ง ลำน้ำพอง วิ่งด้วยกัน Run เพื่อสุขภาพ ( อ่าน 134 / ตอบ 3 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2567 : 15:06    ตอบล่าสุด : สำนักปลัดเทศบาล
ต้องการติดต่อขอดูกล้องวงจรปิดของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ในบ้านหินกองน้อย ม.5 ( อ่าน 75 / ตอบ 1 )
    โดย : kk  np   เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2567 : 09:28    ตอบล่าสุด : สำนักปลัดเทศบาล
ถุงขยะเทศบาล ( อ่าน 86 / ตอบ 2 )
    โดย : mili  zz   เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2566 : 15:20    ตอบล่าสุด : สำนักปลัดเทศบาล
โครงการออกประชาคม ทำแผนพัฒนาเทศบาล ( อ่าน 210 / ตอบ 4 )
    โดย : mili  zz   เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2566 : 06:40    ตอบล่าสุด : mili  zz
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ( อ่าน 162 / ตอบ 2 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 : 22:30    ตอบล่าสุด : พิมดาว  น่ารัก
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
การบริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
แนะนำเทศบาลตำบลลำน้ำพอง กับการป้องกันการทุจริต
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ถุงเก็บทุกข์ สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
<< เมษายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • ธ.ธกส
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • โยธาไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมจัดหางาน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศาลปกครอง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ธ.ออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ