เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
178   คน
สถิติทั้งหมด
160051   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยวิสาม...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยวิสาม...
 • รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการปร...
  รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการปร...
 • ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
  ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
 • นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภา...
  นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภา...
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนอง...
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนอง...
 • ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส...
  ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส...
 • ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑๐
  ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑๐
 • โครงการส่งเสริมเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหก...
  โครงการส่งเสริมเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหก...
 • ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ ๕
  ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ ๕
 • ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ท...
  ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ท...
 • ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ท...
  ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ท...
 • ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแ...
  ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแ...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่บุญช่วย ชุมพล
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่บุญช่วย ชุมพล
 • โครงการ เด็กวัยเรียน วัยใส สูงสมวัย ฉ...
  โครงการ เด็กวัยเรียน วัยใส สูงสมวัย ฉ...
 • ลงพื้นที่ชุมชนพัฒนาหนองหารจาง หมู่ที่ ๘
  ลงพื้นที่ชุมชนพัฒนาหนองหารจาง หมู่ที่ ๘
 • ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ ๑๔
  ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ ๑๔
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง...
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง...
 • ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเหตุวาตภัย ฝนตกหนั...
  ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเหตุวาตภัย ฝนตกหนั...
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านห้วยเสือเต้น รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๑๓) บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ ๕
ลงข่าว : 19/09/2565 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 12
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านห้วยเสือเต้น รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๑๓) บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ ๕
ลงข่าว : 19/09/2565 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 9
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 05/09/2565 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 05/09/2565 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 18
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงข่าว : 09/06/2565 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 157
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สาย
ลงข่าว : 30/05/2565 โดย : กองการศึกษฯ 56
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 19/05/2565 โดย : กองช่าง 54
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง
ลงข่าว : 17/05/2565 โดย : กองการศึกษฯ 54
ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน 13 ชุมชน
ลงข่าว : 17/05/2565 โดย : กองการศึกษฯ 56
ประกาศ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะโครงการจรัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 26/04/2565 โดย : กองการศึกษฯ 52
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (21/07/2565) 24
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 (09/05/2565) 47
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (22/04/2565) 61
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (07/02/2565) 70
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 4) (07/02/2565) 73
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (12/01/2565) 76
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (25/10/2564) 103
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 3 (10/11/2564) 106
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่ 3) (10/11/2564) 105
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 2 (30/08/2564) 112
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
20/09/2022 : ซื้อกระเป๋าและเครื่องเขียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและเพิ่มทักษะความปลอดภัยในการฝึกว่ายน้ำสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและเพิ่มทักษะความปลอดภัยในการฝึกว่ายน้ำสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 : จ้างเหมาวางระบบทุ่นลอยไข่ปลาวางแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและเพิ่มทักษะความปลอดภัยในการฝึกว่ายน้ำสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2022 : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒ - บ้านห้วยเสือเต้น รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๑๓) บ้านหินกองน้อย ม.๕ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/09/2022 : จ้างโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2022 : จ้างโครงการเรียยนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2022 : จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์สี brother MFC-J200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
กระดานข่าวทั่วไป
อินทผลัม ผลไม้มหัศจรรย์จากแดนอาหรับ ทั้งหวานอร่อยและมีสรรพคุณมากมาย ( อ่าน 52 / ตอบ 0 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 : 10:11   
กินข้าวแล้วปวดท้องหนักทันที กินปุ๊บ ถ่ายปั๊บ อาการนี้ผิดปกติไหม ( อ่าน 52 / ตอบ 0 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 : 09:50   
สูตรแนะนำวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 ฉีดอะไร-ห่างกี่เดือน? ( อ่าน 78 / ตอบ 0 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 : 10:41   
ล้วงลึก ทำไม ‘หมูแพง’ สวนทางค่าแรงขั้นต่ำ ( อ่าน 76 / ตอบ 0 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 : 10:37   
แมกนีเซียม เพื่อกระดูกและฟันที่แข็งแรง ( อ่าน 89 / ตอบ 0 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 : 21:37   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
แนะนำเทศบาลตำบลลำน้ำพอง กับการป้องกันการทุจริต
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ถุงเก็บทุกข์ สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
การบริหารจัดการขยะต้นทาง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
<< กันยายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมบัญชีกลาง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ศาลปกครอง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • โยธาไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมทางหลวง
 • กรมสรรพากร
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ธ.ออมสิน
 • ธ.ธกส
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมจัดหางาน
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย