เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
243971   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส....
  โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส....
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ...
 • พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์...
  พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์...
 • โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน...
  โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน...
 • ติดตามโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายเลี...
  ติดตามโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายเลี...
 • การประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเช...
  การประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเช...
 • การประชุมประชาชน ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หม...
  การประชุมประชาชน ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หม...
 • โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่...
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่...
 • ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่...
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ปัดทุมมา ฉ่ำมณี
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ปัดทุมมา ฉ่ำมณี
 • พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ประไพร โขพ...
  พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ประไพร โขพ...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสอน เหล่าเจริญ
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสอน เหล่าเจริญ
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
 • การประชุมประชาชน ชุมชนหินกองน้อย หมู่...
  การประชุมประชาชน ชุมชนหินกองน้อย หมู่...
 • โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่...
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
 • การประชุมประชาชน ชุมชนห้วยเสือเต้น หม...
  การประชุมประชาชน ชุมชนห้วยเสือเต้น หม...
 • โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่...
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่...
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
ลงข่าว : 15/05/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 21
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๓)
ลงข่าว : 10/04/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๙๘ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
ลงข่าว : 11/04/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 47
โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลง สำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 04/04/2566 โดย : กองช่าง 47
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๙๘ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน (ราคาตามท้องตลาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 21/03/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 49
ประกวดราคาโครงการเช่ารถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 20/03/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 62
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
ลงข่าว : 14/03/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
ลงข่าว : 03/03/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 43
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ 14 (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ - หลังวัด)
ลงข่าว : 03/03/2566 โดย : กองช่าง 45
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหารจาง หมู่ที่ 8 (สายรอบหมู่บ้าน)
ลงข่าว : 03/03/2566 โดย : กองช่าง 48
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 (27/02/2566) 30
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) (27/02/2566) 32
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3) (27/12/2565) 33
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) (29/09/2565) 41
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) (29/09/2565) 38
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) (16/09/2565) 39
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) (25/08/2565) 30
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (15/08/2565) 40
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (23/01/2566) 67
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (09/11/2565) 108
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
01/06/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงปากถุงเทียว รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๒๕) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 16 (สายสี่แยกรอบหมู่บ้านไปถนนลาดยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากถนนลาดยางโคกสูงคำมืด-บ้านพ่อสำราญ ระเลิง) ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑ (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2023 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ Inverter 36,000 BTU) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2023 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ทะเบียน 86-0828 ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2023 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Focus ขนาด 36,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023 : จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล ด่วนที่สุด ( 31 พ.ค. 66 ) ขก 0023.3/14651

แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
กระดานข่าวทั่วไป
โครงการออกประชาคม ทำแผนพัฒนาเทศบาล ( อ่าน 56 / ตอบ 4 )
    โดย : mili  zz   เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2566 : 06:40    ตอบล่าสุด : mili  zz
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ( อ่าน 37 / ตอบ 2 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 : 22:30    ตอบล่าสุด : พิมดาว  น่ารัก
ขอติดต่อเทศบาลการเก็บขยะ ( อ่าน 64 / ตอบ 2 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566 : 16:30    ตอบล่าสุด : kai  tawan
เลือกตั้ง 66 กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ 8 จังหวัด จำนวน ส.ส. เพิ่ม-ลด ( อ่าน 53 / ตอบ 0 )
    โดย : kk  np   เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 : 11:07   
เช็ก 70 พื้นที่ ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งเกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบสุขภาพ ( อ่าน 62 / ตอบ 0 )
    โดย : kk  np   เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 : 11:00   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
แนะนำเทศบาลตำบลลำน้ำพอง กับการป้องกันการทุจริต
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ถุงเก็บทุกข์ สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
การบริหารจัดการขยะต้นทาง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
<< มิถุนายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธ.ธกส
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมทางหลวง
 • โยธาไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศาลปกครอง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมจัดหางาน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมสรรพากร
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน