เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
9   คน
สถิติวันนี้
177   คน
สถิติทั้งหมด
149622   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ลงพื้นที่ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ต...
  ลงพื้นที่ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ต...
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ...
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้...
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้...
 • กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเก...
  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเก...
 • โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา...
  โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา...
 • ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
  ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
 • มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อพรม ...
  มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย คุณพ่อพรม ...
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกั...
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกั...
 • มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และมอบเง...
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และมอบเง...
 • ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเมืองอุตส...
  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเมืองอุตส...
 • พิธีเปิด “ถนนคนเดินน้ำพอง”
  พิธีเปิด “ถนนคนเดินน้ำพอง”
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ...
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ...
 • โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส....
  โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส....
 • ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนลูกรังสายหนองโน-ห้...
  ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนลูกรังสายหนองโน-ห้...
 • ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
  ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสุพัฒน์ ยามี
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสุพัฒน์ ยามี
 • พิธีฌาปนกิจศพ นายสุพรรณ แซ่นสีดา
  พิธีฌาปนกิจศพ นายสุพรรณ แซ่นสีดา
 • มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย นายสุพรรณ ...
  มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัย นายสุพรรณ ...
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงข่าว : 09/06/2565 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 114
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สาย
ลงข่าว : 30/05/2565 โดย : กองการศึกษฯ 39
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 19/05/2565 โดย : กองช่าง 41
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง
ลงข่าว : 17/05/2565 โดย : กองการศึกษฯ 38
ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน 13 ชุมชน
ลงข่าว : 17/05/2565 โดย : กองการศึกษฯ 41
ประกาศ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะโครงการจรัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 26/04/2565 โดย : กองการศึกษฯ 39
ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน
ลงข่าว : 25/04/2565 โดย : กองการศึกษฯ 50
ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองหญ้ารังกา ถึง ห้วยตับเต่า ม.7
ลงข่าว : 25/04/2565 โดย : กองการศึกษฯ 47
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญบัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ลงข่าว : 21/04/2565 โดย : กองการศึกษฯ 47
ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน)
ลงข่าว : 19/04/2565 โดย : กองการศึกษฯ 72
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (21/07/2565) 8
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 (09/05/2565) 36
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (22/04/2565) 44
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (07/02/2565) 54
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 4) (07/02/2565) 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (12/01/2565) 59
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (25/10/2564) 91
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 3 (10/11/2564) 91
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่ 3) (10/11/2564) 89
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 2 (30/08/2564) 97
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
17/08/2022 : ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้อาหารสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2022 : จ้างเหมาเช็คซ่อมรถตามระยะ 120,000 กม. รถยนต์นิสสัน ทะเบียน ขง 4470 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2022 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2022 : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2022 : จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัดเปลี่ยนใบมีดตัดหญ้ารถฟาร์มแทรกเตอร์ รุ่น 6610 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : จ้างเหมาเปลี่ยนไดร์ชาร์จและสายพานใหม่สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ฟอร์ด รุ่น 6610 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2022 : จ้างเหมาซ่อมแซมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/07/2022 : จ้างโครงการค่าบำรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ขอความอนุเคราะห์ตอบเเบบสอบถาม ด่วนที่สุด ( 19 ส.ค. 65 ) ขก ๐๐๒๓.3/ว20520

แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
กระดานข่าวทั่วไป
อินทผลัม ผลไม้มหัศจรรย์จากแดนอาหรับ ทั้งหวานอร่อยและมีสรรพคุณมากมาย ( อ่าน 28 / ตอบ 0 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 : 10:11   
กินข้าวแล้วปวดท้องหนักทันที กินปุ๊บ ถ่ายปั๊บ อาการนี้ผิดปกติไหม ( อ่าน 33 / ตอบ 0 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 : 09:50   
สูตรแนะนำวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 ฉีดอะไร-ห่างกี่เดือน? ( อ่าน 62 / ตอบ 0 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 : 10:41   
ล้วงลึก ทำไม ‘หมูแพง’ สวนทางค่าแรงขั้นต่ำ ( อ่าน 63 / ตอบ 0 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 : 10:37   
แมกนีเซียม เพื่อกระดูกและฟันที่แข็งแรง ( อ่าน 74 / ตอบ 0 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 : 21:37   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ถุงเก็บทุกข์ สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
การบริหารจัดการขยะต้นทาง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
<< สิงหาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ธ.ธกส
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมทางหลวง
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมจัดหางาน
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศาลปกครอง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมบัญชีกลาง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย