เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
21   คน
สถิติทั้งหมด
419251   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบ...
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบ...
 • โครงการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจวัดกรองม...
  โครงการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจวัดกรองม...
 • โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส....
  โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส....
 • นมัสการหลวงปู่กู่สรงกู่ประภาชัย
  นมัสการหลวงปู่กู่สรงกู่ประภาชัย
 • รับคืนหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง ...
  รับคืนหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง ...
 • ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ประ...
  ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ประ...
 • ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง ...
  ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง ...
 • กิจกรรมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลื...
  กิจกรรมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลื...
 • โครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื...
  โครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื...
 • ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
  ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน...
 • ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้า...
  ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้า...
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทา...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทา...
 • ต้อนรับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาจากศูนย์อนา...
  ต้อนรับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาจากศูนย์อนา...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อประสาร สีดานุย
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อประสาร สีดานุย
 • ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก...
  ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก...
 • กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โร...
  กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โร...
 • ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์
  ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์
 • ลำน้ำพอง วิ่งด้วยกัน RUN เพื่อสุขภาพ
  ลำน้ำพอง วิ่งด้วยกัน RUN เพื่อสุขภาพ
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ขอเพิกถอนการยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง ชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 06/06/2567 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 5007 สายแยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ. 50001 - บ้านหินกองน้อย หมู่ 7 บ้านหนองหญ้ารังกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 30/05/2567 โดย : กองคลัง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ. 50001 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - ชุมชนบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 28/05/2567 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 13
โครงการปรับปรุงป้าย ชุมชนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 9
ลงข่าว : 09/05/2567 โดย : กองช่าง 15
โครงการก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านคำมืดใต้ หมู่ที่ 14
ลงข่าว : 01/05/2567 โดย : กองช่าง 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ. 50004 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - ชุมชนบ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 13/05/2567 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 25
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (ราคาตามท้องตลาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 13/05/2567 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 17
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 5007 สายแยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ. 50001 - บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้ารังกา ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 13/05/2567 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 35
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ. 50001 บ้านหินกองน้อย - หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้ารังกา ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ลงข่าว : 29/04/2567 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 38
ประกวดราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ.50001 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - ชุมชนบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 22/04/2567 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 41
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) (19/02/2567) 2
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) (25/12/2566) 2
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) (25/08/2566) 1
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) (15/08/2566) 1
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) (29/05/2566) 1
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 (20/12/2566) 164
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ว่าด้วยการดำเนินการประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (10/09/2566) 143
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 (27/02/2566) 196
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) (27/02/2566) 182
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3) (27/12/2565) 178
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
04/06/2024 : จ้างเหมาซ่อมเพดานห้องเก็บของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2024 : จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2024 : ซื้อวัสดุเเละของที่ระลึก โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง และประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2024 : จ้าง ค่าจ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์และเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน นค 1249 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2024 : จ้างโครงการปรับปรุงป้ายชุมชนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2024 : ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ทะเบียน 86-0828 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2024 : จ้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2024 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน 2560
กระดานข่าวทั่วไป
วิ่ง ลำน้ำพอง วิ่งด้วยกัน Run เพื่อสุขภาพ ( อ่าน 196 / ตอบ 3 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2567 : 15:06    ตอบล่าสุด : สำนักปลัดเทศบาล
ต้องการติดต่อขอดูกล้องวงจรปิดของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ในบ้านหินกองน้อย ม.5 ( อ่าน 124 / ตอบ 1 )
    โดย : kk  np   เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2567 : 09:28    ตอบล่าสุด : สำนักปลัดเทศบาล
ถุงขยะเทศบาล ( อ่าน 137 / ตอบ 2 )
    โดย : mili  zz   เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2566 : 15:20    ตอบล่าสุด : สำนักปลัดเทศบาล
โครงการออกประชาคม ทำแผนพัฒนาเทศบาล ( อ่าน 245 / ตอบ 4 )
    โดย : mili  zz   เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2566 : 06:40    ตอบล่าสุด : mili  zz
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ( อ่าน 197 / ตอบ 2 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 : 22:30    ตอบล่าสุด : พิมดาว  น่ารัก
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
การบริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
แนะนำเทศบาลตำบลลำน้ำพอง กับการป้องกันการทุจริต
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ถุงเก็บทุกข์ สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
<< มิถุนายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงการคลัง
 • โยธาไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมทางหลวง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ธ.ธกส
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ออมสิน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงบประมาณ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงบประมาณ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมสรรพากร