เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
265   คน
สถิติทั้งหมด
101230   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเท...
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเท...
 • พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวร...
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวร...
 • ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ปน วัญโส
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ปน วัญโส
 • ร่วมแสดงความเสียใจและมอบพวงหรีดแสดงคว...
  ร่วมแสดงความเสียใจและมอบพวงหรีดแสดงคว...
 • พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อผัน ขาวลา
  พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อผัน ขาวลา
 • ร่วมแสดงความเสียใจและมอบพวงหรีดแสดงคว...
  ร่วมแสดงความเสียใจและมอบพวงหรีดแสดงคว...
 • มอบสิ่งของ ถุงยังชีพ พร้อมให้กำลังใจก...
  มอบสิ่งของ ถุงยังชีพ พร้อมให้กำลังใจก...
 • พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
  พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
 • ประชุมประจำเดือน พนักงานเทศบาล พนักงา...
  ประชุมประจำเดือน พนักงานเทศบาล พนักงา...
 • ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
 • รับมอบสิ่งของและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้กั...
  รับมอบสิ่งของและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้กั...
 • โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส.
  โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส.
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโ...
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโ...
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
 • ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
 • กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโค...
  กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโค...
 • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำน...
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำน...
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12
ลงข่าว : 04/10/2564 โดย : กองช่าง 3
โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 16/09/2564 โดย : กองช่าง 15
โครงการจ้างเหมาต่อเติมห้องเก็บเอกสารกองคลัง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 15/09/2564 โดย : กองช่าง 9
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง (ทาสีอาคาร)
ลงข่าว : 22/09/2564 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 11
โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด้กเล้กบ้านโคกสูง
ลงข่าว : 08/09/2564 โดย : กองช่าง 7
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
ลงข่าว : 08/09/2564 โดย : กองช่าง 9
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑)
ลงข่าว : 08/01/2564 โดย : กองช่าง 97
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านครูใหม่ ถึง วัดป่าบึงถุงเทียว บ้านโคกสูง หมู่ 17)
ลงข่าว : 04/01/2564 โดย : กองช่าง 76
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๑)
ลงข่าว : 23/12/2563 โดย : กองช่าง 70
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มโรงเรียนปากทาง ถึง ห้องแถว (ช่างต้า) หมู่ ๑๗)
ลงข่าว : 30/12/2563 โดย : กองช่าง 79
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 (18/08/2564) 21
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 (13/08/2564) 19
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (27/07/2564) 22
รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (27/07/2564) 19
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (29/06/2564) 19
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (07/06/2564) 35
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก (07/06/2564) 51
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (04/05/2564) 34
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 (07/05/2564) 75
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ (07/05/2564) 125
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
12/10/2021 : จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2021 : จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ขนาด 3.60X9.60 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2021 : จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2021 : จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ ๑๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาของโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2021 : จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-2203 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารวิสาหกิจชุมชนและห้องน้ำ เพื่ือตั้งเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชน (Commmunity Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2021 : จ้างเหมารถขนย้ายกิ่งไม้และวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2021 : จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง (ทาสีอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2021 : จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
กระดานข่าวทั่วไป
สุดยอดเกมสล็อตต้อง Flaming Fox ( อ่าน 0 / ตอบ 0 )
    โดย : content5   เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2564 : 18:06   
เล่น Jingle Bells ( อ่าน 1 / ตอบ 0 )
    โดย : content1   เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2564 : 13:02   
imiwin สมัครสมาชิก สูตรบาคาร่าอยากเป็นผู้ชนะ ต้องรู้ทันจังหวะได้ ( อ่าน 1 / ตอบ 0 )
    โดย : piphat2711341   เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2564 : 12:54   
สล็อตเกม Arcade Bomb ( อ่าน 1 / ตอบ 0 )
    โดย : c   เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2564 : 11:52   
สล็อตเกม Arcade Bomb ( อ่าน 0 / ตอบ 0 )
    โดย : c   เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2564 : 11:10   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ถุงเก็บทุกข์ สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
การบริหารจัดการขยะต้นทาง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • โยธาไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงบประมาณ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมสรรพากร
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • ธ.ธกส
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมจัดหางาน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ศาลปกครอง
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ