เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
518   คน
สถิติทั้งหมด
315149   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

04/12/2023 : ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยจัดซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/12/2023 : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๑๖ (สายทางไปวัดป่าดอนหอ - โรงสีชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2023 : ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566 (จำนวน 18 วัน ทำการ) เดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2023 : โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยจัดซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง
22/11/2023 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 17 ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ 14 ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 9 ตามโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 7 ตามโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตามโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ 5 ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2023 : จ้างเหมามหรสพ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2023 : จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง พร้อมไฟส่องสว่างบนเวที ไฟ แสง สี จอมอนิเตอร์ รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2023 : เช่าเครื่องเสียง ไฟ แสง สี โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ชุมชนบ้านด้วง หมู่ที่ 6 ตามโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนหนองหารจาง หมู่ที่ 8 ตามโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 ตามโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2023 : ซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2023 : จ้างเหมาเช่าเวทีมวยชั่วคราว เครื่องเสียง รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2023 : จ้าง เหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ ทะเบียน 83-8156 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2023 : จ้างเหมาทาสีสนามวอลเล่ย์บอลและสนามตะกร้อ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ชุมชนหนองโน หมู่ที่ 11 ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2023 : ซื้อถ้วยรางวัล กรอบเกียรติบัตร พร้อมสายสะพาย โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2023 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2023 : ซื้อวัสดุดำเนินงาน โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2023 : จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนคอนกรีตรอบบึงปากถุงเทียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2023 : จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณงาน โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2023 : จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่จัดงาน (จุดเช็คอิน) โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2023 : จ้างเหมาจัดทำกระทงกลางน้ำประดับท่าน้ำลอยกระทง โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2023 : จ้างเหมาจัดทำกระทง โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2023 : จ้างเหมาเช่าเต้นท์ เก้าอี้ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2023 : จ้างเหมาตกแต่งไฟประดับ รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2023 : จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (เวทีอำนวยการ,เวทีกลาง,กองอำนวยการ,โพเดี้ยม,เต้นท์) โครงการประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2023 : จ้างเหมาแต่งกายเพื่อทำการแสดง โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2023 : จ้างเหมาจัดทำพลุ พิธีเปิด โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ 2 แห่ง และศาลากลางน้ำบึงปากถุงเทียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2023 : จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมวางระบบน้ำในสวนสาธารณะเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2023 : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการขุดลอกวัชพืชลอยน้ำพร้อมขนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2023 : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง จำนวน 16 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน 3/4) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2023 : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/06/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๕๐๐๑๘ สายน้ำพอง-กระนวน ถึงชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดน้ำใสน้อย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/06/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2023 : จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2023 : ซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2023 : จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงปากถุงเทียว รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๒๕) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 16 (สายสี่แยกรอบหมู่บ้านไปถนนลาดยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากถนนลาดยางโคกสูงคำมืด-บ้านพ่อสำราญ ระเลิง) ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑ (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2023 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ Inverter 36,000 BTU) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2023 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ทะเบียน 86-0828 ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


หน้าที่ 1ทั้งหมด12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>