เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
142   คน
สถิติทั้งหมด
245135   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

07/06/2023 : จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงปากถุงเทียว รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๒๕) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 16 (สายสี่แยกรอบหมู่บ้านไปถนนลาดยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากถนนลาดยางโคกสูงคำมืด-บ้านพ่อสำราญ ระเลิง) ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑ (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2023 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ Inverter 36,000 BTU) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2023 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ทะเบียน 86-0828 ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2023 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Focus ขนาด 36,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023 : จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023 : จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023 : ซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ทะเบียน ขข 3528 ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2023 : ซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 เครือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๕๐๐๑๘ สายน้ำพอง-กระนวน ถึงชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดน้ำใสน้อย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
15/05/2023 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงปากถุงเทียว รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ขก.ถ.๕๐๐๒๕) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
11/05/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2023 : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2023 : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2023 : จ้าง เหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ ทะเบียน นข 4744 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2023 : จ้าง เหมาจัดทำโครงการประเมินและสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2023 : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2023 : ซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/04/2023 : จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดล้อมทีี่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2023 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานและตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2023 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2023 : จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2023 : ซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด ตามโครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2023 : ซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2023 : จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อม ระบบปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ผค 9869 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2023 : จ้างเหมากำจัดหนูภายในสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนทางขึ้นลง สำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2023 : ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2023 : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๙๘ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน (ราคาตามท้องตลาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/03/2023 : ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/03/2023 : ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 90 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2023 : จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2023 : จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กอ 1103 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : โครงการเช่ารถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
13/03/2023 : จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แสงสว่างด้วยพลังงานโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2023 : ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2023 : จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-64-0096 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ 5 (สายถนนมิตรภาพ-โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างขยายผผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (สายรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2023 : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ ๑๔ (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ - หลังวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2023 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงบรรจุมูลฝอยทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2023 : ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ทะเบียน 58-3872 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2023 : ซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ทะเบียน 86-0828 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2023 : จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2023 : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/02/2023 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2023 : จ้างเหมาซ่อมลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2023 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2023 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2023 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการงานประเพรีรวมพลังสามัคคีรวมของดีน้ำพอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


หน้าที่ 1ทั้งหมด11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>