เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
257   คน
สถิติทั้งหมด
202930   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

25/01/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย สำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2023 : จ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็กเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบึงปากถุงเทียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2023 : จ้างโครงการขุดลอกคลอง ชุมชนด้วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่1 (สายข้างวัดโพธิ์ชัย-หนองคู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : จ้างเหมาเครื่องเล่นกลางแจ้งส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมภายในซุ้มต่างๆและตกแต่งสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2023 : โครงการปรับปรุงถนนทางขึ้นลง สำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
10/01/2023 : โครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมบึงปากถุงเทียว ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
10/01/2023 : โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๙๘ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน (ราคาตามท้องตลาด)
10/01/2023 : โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
10/01/2023 : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ ๕ (สายถนนมิตรภาพ - โซล่าฟาร์ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2023 : ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2023 : เช่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือน ม.ค.-มี.ค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2022 : ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุและเครื่องดื่มตามโครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2022 : ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2022 : จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ชุมชนด้วง หมู่ 6 (สายไปนาแม่หนูเด็น เอกฉัตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2022 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้โต๊ะประชุม ) จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2022 : ซื้อโต๊ะประชุมขนาด 12 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2022 : ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2022 : ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม แบบสามขา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/2022 : จ้างต่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ ทะเบียน นข 1204 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/12/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวันออกหน่วยเคลื่อนที่อบรมให้ความรู้แก่ชุมชน ตามโครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2022 : จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เลขที่ครุภัณฑ์ 416-52-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/12/2022 : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 (สายบ้านห้วยเสือเต้น - บ้านหนองหารจาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/12/2022 : จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดและจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2022 : จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ ( รถกู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/12/2022 : ซื้อถังพลาสติกตามแนวทางพระราชดำริโครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2022 : ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 (จำนวน 40 วัน ทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2022 : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2022 : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เพาะพันธ์ปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2022 : จ้างเหมาซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ผค 9869 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2022 : ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โครงการยืมและหมุนเวียนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2022 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ทะเบียน 84-3444 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2022 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ทะเบียน 86-0828 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2022 : ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน( เก้าอี้พลาสติก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2022 : ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักสำนักงาน ( โต๊ะเอนกประสงค์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2022 : ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่า่ยรูป ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2022 : ซื้อถ้วยรางวัล กรอบเกียรติบัตร พร้อมสายสะพาย โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2022 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2022 : เหมาเครื่องเสียง ติดตั้งเวทีกองอำนวยการ โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2565
04/11/2022 : จ้างจัดทำป้าย โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2022 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ชุมชนด้วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ชุมชนหนองโน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ชุมชนหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ชุมชนหนองหารจาง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>