เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
92088   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รายงายกิจการสภาทั้งหมด

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ครั้งแรก
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่องรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1
ประกาศปิดรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2562 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1