เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
92084   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
 • กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านคำ...
  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านคำ...
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ กำหนดเป็นสถานท...
  เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ กำหนดเป็นสถานท...
 • กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านหน...
  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านหน...
 • ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
  ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการปฏิบั...
 • กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านห้...
  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านห้...
 • ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำน้ำพ...
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำน้ำพ...
 • กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านหน...
  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านหน...
 • ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำน...
  ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำน...
 • กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านคำ...
  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านคำ...
 • การประเมินผลงานการคัดเลือกองค์กรปกครอ...
  การประเมินผลงานการคัดเลือกองค์กรปกครอ...
 • กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านหน...
  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านหน...
 • การปฏิบัติตัวกับชุมชนให้กับประชาชนที่...
  การปฏิบัติตัวกับชุมชนให้กับประชาชนที่...
 • กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านด้...
  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน บ้านด้...
 • ประชุมโครงการภาคีเครือข่ายตำบลลำน้ำพอ...
  ประชุมโครงการภาคีเครือข่ายตำบลลำน้ำพอ...
 • ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อเสนอของบประมาณโคร...
  ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อเสนอของบประมาณโคร...
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑)
ลงข่าว : 08/01/2564 โดย : กองช่าง 46
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านครูใหม่ ถึง วัดป่าบึงถุงเทียว บ้านโคกสูง หมู่ 17)
ลงข่าว : 04/01/2564 โดย : กองช่าง 42
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๑)
ลงข่าว : 23/12/2563 โดย : กองช่าง 40
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มโรงเรียนปากทาง ถึง ห้องแถว (ช่างต้า) หมู่ ๑๗)
ลงข่าว : 30/12/2563 โดย : กองช่าง 56
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)
ลงข่าว : 01/12/2563 โดย : กองช่าง 59
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชนกุดน้ำในส้อย หมู่ 10 สายรอบหนองบุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 15/12/2563 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนหนองโน หมู่ 11 สายบ้านหนองโน-โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ (ฝั่งด้านทิศเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
ลงข่าว : 15/12/2563 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมฝา ค.ส.ล. ชุมชนโคกสูง หมู่ 9 สายข้างวัดโดนสระบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 15/12/2563 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 56
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมู่บ้าน ถึง สายบ้านครูวรรธนา สาริพันธ์ ถึงบ้านนางราตรี โสใหญ่ หมู่ 17)
ลงข่าว : 05/11/2563 โดย : กองช่าง 62
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกบ้านผู้ใหญ่แนน ถึง คลองชลประทาน หมู่ 10)
ลงข่าว : 04/11/2563 โดย : กองช่าง 63
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (07/06/2564) 17
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก (07/06/2564) 30
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (04/05/2564) 17
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 (07/05/2564) 50
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ (07/05/2564) 70
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ครั้งแรก (03/05/2564) 40
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (25/12/2563) 35
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (09/09/2563) 67
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 (09/09/2563) 68
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (14/08/2563) 102
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
21/07/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์เเละป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2021 : จ้างเหมาติดตั้งวอลเปเปอร์ห้องนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2021 : จ้างช่อมท่อส่งน้ำใยหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/07/2021 : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมบึงปากถุงเทียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2021 : จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2021 : จ้างซ่อมแชมถนน คสล. สายบ้านห้วยเสือเต้น-บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2021 : ซื้อค่าจัดซื้อผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2021 : ซื้อค่าจัดซื้อหัวฉีดนำ้ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
กระดานข่าวทั่วไป
การขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ( อ่าน 6 / ตอบ 0 )
    โดย : คุณธนากร   เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2564 : 11:14   
เว็บเกมส์ออนไลน์มาตราฐานระดับโลก ( อ่าน 18 / ตอบ 0 )
    โดย : Goldenslot   เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2564 : 16:49   
Goldenslot มาตราฐานระดับโลกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ( อ่าน 13 / ตอบ 0 )
    โดย : Goldenslot   เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 : 13:17   
Goldenslot เว็บเกมส์ออนไลน์ที่ดีที่สุดมีให้เล่นมากกว่า 500 เกมส์ ( อ่าน 18 / ตอบ 0 )
    โดย : Goldenslot   เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564 : 16:52   
ก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19 ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ( อ่าน 374 / ตอบ 0 )
    โดย : พยาบาลใหม่   เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2564 : 14:33   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ถุงเก็บทุกข์ สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
การบริหารจัดการขยะต้นทาง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
<< มิถุนายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงบประมาณ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมจัดหางาน
 • กรมสรรพากร
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศาลปกครอง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงการคลัง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค